Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

THƠ MÙA PHẬT ĐẢN

THƠ XƯỚNG HỌA
Mặc Phương Tử,Trần Lệ Khánh,Trần Như Tùng,
Phan Tự Trí,Như Thu,Huy Khôi,
Trần Ngộ,Thy Lệ Trang,Minh Thúy,
VIÊN DUNG
Khi lắng nghe là Quán Thế Âm
Quay về Tự Tại tịnh nhìn thân
Khai nguồn bát nhã vô sư trí
Mở ngõ bồ đề ấy diệu tâm
Thanh tịnh đạo tràng thường lặng lẽ
An nhiên bản thể phải âm thầm
Biết trong chư pháp đều không tướng
Ngũ chủng thấm nhuần nghĩa thậm thâm*
Như Thị
BÀI HỌA
GIỮA DÒNG NHÂN ẢNH
Khúc hoà đại tấu Hải Triều Âm
Tuỳ thuận mười phương Ứng Hoá Thân.
Bỉ-Ngạn đã Không, Chơn Diệu-hữu
Diệt-Sanh đâu Có, Pháp Thường -Tâm.
Đạo tràng, mùi tục lao xao lặng,
Trần thế, lòng riêng Tín-Hạnh thầm.
Hoa cỏ vẫn tươi màu áo luỵ,
Giữa ngàn ảo hoá, ý huyền thâm.
Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 8.5.2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
TỰ TU.
Cúi đầu cầu khấn phật quan âm.
Mở trí mở lòng tu tự thân.
Đuốc Tuệ soi đường thâu đạo hạnh
Lời kinh khai lối mở thiền tâm
Cho sân si bỏ  hồn thanh mạnh
Để sắc dục rời  dạ tịnh thầm
Giác ngộ noi theo gương Phật Pháp.
Việc đời mong hiểu lẽ sâu thâm
Trần Lệ Khánh- 8-5-2017
CÓ DƯƠNG CÓ ÂM
Cuộc sống có dương lại có âm
Có ma có đạo dạo quanh thân .
Kệ kinh tăng giảng nương điều thiện
Chuông mõ chùa rung tịnh chữ tâm.
Bọn ác hoành hành thường dễ lộ
Phường gian vơ vét  khéo gieo thầm.
Bên làm bên nói.đau nằm giữa
Được vạ xem chừng má đã thâm .
Trần Như Tùng - Viet Tri- Phu Tho
THẤM LỜI NGƯỜI DẠY
Nguyện cầu Bồ Tát Đức Quan Âm
Trí huệ siêu đồng tự pháp thân.
Định hướng Tương lai bằng phước đức
Dẫn đường Phật pháp bởi huyền tâm
Vô minh thuở ấy thường mong tỏ
Dục lạc giờ đây khỏi ước thầm
“Đa khẩu hạ lưu tình” chí phải *
Những điều Người dạy nghĩ càng thâm.
Phan Tự Trí – 9-5-2017
* lời Phật dạy: Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời,
TỰ BN THÂN
Ghi lời vàng ngọc Đức Quan Âm
Thắp đuốc soi đường tự bản thân
Từ bỏ kiêu căng đừng nản chí
Diệt trừ nóng giận sẽ bình tâm
Sân si gác lại ta còn nhớ
Tham ái rời xa dạ nhủ thầm
Bỗng chợt mừng vui vì thấu hiểu
Muôn điều Phật pháp quả cao thâm.
Như Thu
ĐỐN NGỘ
Lời vàng vâng lĩnh ý Tri Âm
Quán thụ chơn như tự sửa thân(!)
Bát Nhã chuông lay bừng tuệ trí
Bồ Đề bóng tỏa ấm thân tâm.
Hoát nhiên sắc thậm chưng mầu vẻ
Hữu xạ hương thanh giấu nhụy thầm!
Sen ngộ từ bùn thơm đại đóa
"Thấm nhuần ngũ chủng"...lẽ cao thâm.
Nguyễn Huy Khôi
DIỆU ÂM
Tĩnh lặng giao hòa với diệu âm 
Muôn trùng vạn khởi cũng do thân
Quy đầu sám hối đều nơi trí
Trở gót ăn năn thảy tại tâm
Chấp trước thi phi thành vọng tưởng
Xả buông ngũ dục mới an thầm
Giác linh Bụt dạy là vô tướng
Phật pháp nhiệm mầu thật áo thâm 
Trần Ngộ
NHỚ MẸ
Đáy lòng vang vọng những thanh âm
Lời mẹ ân cần...chợt tủi thân
Suốt kiếp khuyên con gìn chính nghĩa
Một đời dạy trẻ giữ hiền tâm
Ngồi thiền thư thái hồn tươi sáng
Sống đạo an nhiên phước lặng thầm
Như đóa sen hồng nơi cửa Phật
Ôi tình mẫu tử thật cao thâm.
Thy lệ Trang
NÚP BÓNG
An đời núp bóng mẹ Quan Âm
Trì giới đêm ngày xét tự thân
Thuyết rải Từ Bi soi đuốc tuệ
Pháp gieo Bác Ái chiếu đèn tâm
Kiên trì học hỏi rời ồn náo
Rèn luyện công phu muốn lặng thầm
Đạo cả thiêng liêng bờ giác ngộ
Khai kinh Bát Nhã thật huyền thâm
Minh Thuý
Rằm thang tư- Phật Đản PL:2561- DL:2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét