Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

KÝ ỨC THỜI KHÓI LỬA

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị ,Phạm Kim Lợi,Song Quang,Mai Xuân Thanh “2”
MaiLoc,Song Thu,NS-Canada,Thanh Trương,Cao Mỵ Nhân,Duy Lương,Thái Huy,Như Tùng,Đức Hạnh,Hương Thềm Mây,
KÝ ỨC THỜI KHÓI LỬA
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cũng bàng hoàng ứa giọt sương
XƯA em lạc lõng chạy ven đường
XE rời trận mạc còn lưu luyến
NGỰA bỏ biên đình mãi nhớ thương
HỒN lãng đãng mơ về bản quán
THU phiêu diêu mộng ở sa trường
THẢO nguyên sót lại mầm đau đớn
NỀN  CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Như Thị
BÀI HỌA
TÂM XÓT
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI  ấy bây chừ đậm những sương
XƯA kia cỏ mọc ngút bên đường
XE ra ải bắc lòng không núng
NGỰA tới biên thùy d luyến thương
HỒN tử sĩ còn vương núi đá
THU điềm nhiên vẫn ở quân trường
THẢO câu thơ cổ mà tâm xót
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Phạm Kim Lợi
LỐI XƯA
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cũ còn đây nhuốm bụi đường
XƯA từng thắm đượm nét phong sương
XE lăn gõ nhịp qua lòng phố
NGỰA sải tung bay bụi chiến trường
HỒN lạnh trong theo miền Cố Quốc
THU buồn ngó lại bóng người thương
THẢO trang tĩnh lặng ngồi mơ tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Song Quang
VANG BÓNG MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI mộng đi về giữa khói sương
XƯA quen hàng xóm lội quanh đường
XE hơi nổ máy hoài thương nhớ
NGỰA bạch dong cương mãi vấn vương
HỒN núi sông âm vang đất nước
THU quê hương tiếng vọng sân trường
THẢO thơm Biệt Điện đâu tồn tại
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
MAI XUÂN THANH-Ngày 15/01/2019
ĐƯỜNG  VỀ
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI dốc bên đồi quạnh khói sương
XƯA kia rải rác quán bên đường.
XE già càng* lắc, lòng xao xuyến
NGỰA lão chân mềm, mắt xót thương.
HỒN lạc bâng khuâng sầu nguyệt khuyết
THU sang trằn trọc lạnh canh trường.
THẢO vàng hiu hắt sân chầu vắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TịCH DƯƠNG
Mailoc-01-15-19
* Càng lắc : càng xe lắc lư , mòn, lão rồi
ÔN CỐ TRI TÂN
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI nhỏ quanh đồi quyện khói sương
XƯA chùa Phật Tổ tọa bên đường
XE bon gầm rú lòng e ngại
NGỰA hí vang lừng dạ nhớ thương
HỒN phách tiêu diêu thông Đế khuyết
THU phong phưởng phất suốt đêm trường
THẢO lư Bửu Điện đâu còn nữa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
MAI XUÂN THANH-Ngày 16/01/2019
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI dốc ngoằn ngoèo cỏ ngậm sương
XƯA bao phồn thịnh suốt cung đường
XE lăn hiện tại...nghe còn mệt
NGỰA sải ngày nào... ngẫm quá thương !
HỒN mãi vấn vương thời dĩ vãng
THU còn phảng phất gió sa trường
THẢO trang hiu quạnh bên bờ suối
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Sông Thu
THẢO LƯ
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cổ ta về ướt đẫm sương
XƯA hoa dại nở ngát ven đường
XE lăn khuất bãi rời lau sậy
NGỰA phóng băng rừng giẫm dấu thương
HỒN nước vật vờ nơi chiến địa
THU phong đờ đẫn chốn sa trường
THẢO lư phế tích vòm rêu phủ
NỀN cũ lâu đài bóng tịch dương
NS-CANADA
MỘT THỜI DAN DÍU
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI ấy vẫn còn đọng gió sương
XƯA kia rong ruổi mãi trên đường
XE lăn rộn rả, thêm niềm nhớ
NGỰA hí vang lừng, lắm nỗi thương
HỒN lại vấn vương màu khói lửa
THU về thao thức buổi quân trường
TH
O nào bóng dáng càng dang díu
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
 Thanh Trương
GIẤC MIÊN TRƯỜNG
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
Lối mộng mơ hồ ánh tuyết sương
Xưa nghe huyền thoại tưởng hoang đường
Xe vương thầm lặng lời đưa tiễn
Ngựa vướng u hoài nỗi tiếc thương
Hồn đã bâng khuâng nơi huyễn mộng
Thu thêm hư ảo giấc miên trường
Thảo xanh biếc khói sầu hiu quạnh
Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương
    Hawthorne  15 - 1 - 2019
           CAO MỴ NHÂN
HỌA VUI
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan 
LỐI ấy em đi lộng gío sương
XƯA xa  sao nhớ chuyện qua đường ?
XE vào phố lạ càng ngờ nghệch
NGỰA phóng thánh xa đâu đoái thương
HỒN  cũng chơi vơi trong cõi vắng
THU  thời lãng đãng giữa đêm trường
 THẢO hiên quạnh quẽ ai mơ đợi,
 NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG ? 
 Thái Huy
ĐỌC BÀI THƠ CỔ
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI gợn bao mùa gió giạt sương
XƯA  cành bụi cuốn lụi bên đường
XE nằm bãi cỏ hoa đồng buốt
NGỰA gục chân đèo đá núi  thương
HỒN hẵn còn in ngày rẽ lối
THU chăng đã nhạt buổi chung trường
THẢO  xuân trỗi dậy lan tường đổ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Phạm Duy Lương
CẢM ƠN BÀ HUYỆN
LỐI lối còn đây nắng đuổi sương
XƯA xưa nhộn nhịp đẹp vui đường.
XE xe thục nữ du thương cảnh
NGỰA ngựa văn nhân đáo hí trường.
HỒN Kính Thiên luôn thầm luyến nhớ
THU Hoàng Thành vẫn hé yêu thương.
THẢO thơ Bà Huyện ghi lời cảm
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG .
Trần Như Tùng
NHỚ MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI đã phai tàn nhỏ hạt sương
XƯA hoa thắm nở vạn nẻo đường
XE rời chiến trận đời yêu quý
NGỰA giữ sơn hà cảnh luyến thương
HỒN dũng tướng - rạng ngời nghĩa khí
THU anh linh - quả cảm can trường
THẢO nguyên mãi trổ cành hoa trắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Đức Hạnh – 17 01 2019
KÝ ỨC MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cỏ nay đà đọng lệ sương
XƯA cung lộng lẫy đẹp vui đường
XE đi xe đến còn hoài nhớ
NGỰA lại  ngựa qua mãi cứ thương
HỐN nước mây vương khơi khúc mộng
THU non nguyệt vọng khởi canh trường
THẢO vùi dấu lệ lòng đau ứa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Hương Thềm MâyGM.Nguyễn Đình Diệm – 18.01.2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

MỘNG NGÀY XUÂN - Chùm thơ Vĩnh Hoàng

Tác giả Vĩnh Hoàng
  MỘNG NGÀY XUÂN
        (Thể Lộc Lư Đường Luật)

B -1- Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mây xám bay bay vẻ vội vàng
Cánh én chao nghiêng trời gió lộng
Mai đào ướm nụ lớp sương tan
Lòng người nao nức chờ xuân mới
Hàng hoá nơi đâu cũng ngập tràn
Đường phố người xe lao nhộn nhịp
Để lòng thấp thỏm phải lo toan
                        
 B -2-Năm cũ qua rồi chuyện mở mang
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mong cho đất nước ta hùng mạnh
Tắt mộng bá quyền kẻ ngoại bang
Tự lực tiến lên tay nắm chắc
Tương lai toả sáng trái tim vàng
Nước non đang đợi bao người trẻ
Kiến thức tiếp thu được vững vàng

 B- 3- Một ngày tươi mới lại vừa sang
Nắm bắt thời cơ đã rõ ràng
Hoa nở đúng mùa hương ngát toả
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Đất trời không phụ người bền chí
Xã hội ghi công kẻ vẻ vang
Mau tiếp sức nhau cùng tiến tới
Dựng xây đất nước đẹp huy hoàng

 B-4- Xuân đã về đây nắng ngập tràn
Muôn lòng hoa nở chén hân hoan
Chào xuân vạn vẻ xuân muôn sắc
Đón nụ cười tươi nụ nồng nàn
Toàn cảnh ước mơ lời trải rộng
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Muôn hoa nhận lấy hương trời đất
Thuận tiết nở đi để lỡ làng

 B-5- Trăm hoa đua nở đón  xuân sang
Có phải chờ xuân nó sẵn sàng
Không biết vì sao hoa nở rộ
Hay là cảm ứng gió xuân mang
Thiên nhiên vạn vật không sai hẹn
Chỉ tại thế nhân , bảo muộn màng
“ Xuân khứ xuân lai , xuân bất tận “
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan ./.
Vĩnh Hoàng

     ĐỢI XUÂN
Thử tính mà xem trải mấy lần
Mai đào khoe sắc , ngỡ rằng xuân
Đất trời theo tiết không sai lệch
Vạn vật đổi trao vẫn chuyển vần
Ta cứ khư khư ôm chiếc bóng
Thì đừng mong mỏi có bàn chân
Ai mang xuân đến cho ta nhỉ ??
Vạt nắng xuân xưa đã tới gần ./.
  Vĩnh Hoàng


Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH - La Thụy cùng thi hữu

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH

Sáu tư vừa tới : chửa phai xuân
Tàn cuộc chơi rồi mới tỏ phân
Thơ túi rượu bầu bay bướm mãi
Cờ bàn sách kệ thảnh thơi dần
"Trồng người" một thuở đang nhìn quả
"Gieo hạt" bao năm đã chọn nhân
Quá nửa đời a! Còn xanh mộng
"Vô vi" đỡ nhọc đến phàm thân

                                 La Thuỵ

 HỌA:


  CỰC THÂN GIÀ

 Bảy lăm sắp mãn: úa tàn xuân
 Mở ngón lần tay: ấy rõ phân
 Tóc trắng thân gầy đau mỏi mãi
 Da nhăn má hóp rệu long dần
 U mê một thuở đang thành quả
 Uế tục bao thời đã tạo nhân
 Đã hết đời ư ! Tàn cuộc mộng
Đêm nghe chuyển tiết cực già thân

                            05.8.2017
                     Hương Thềm Mây
                (GM.Nguyễn Đình Diệm)


MỘT NÉT SON ĐỜI

Một nét son đời tỏa cánh xuân
Tình yêu sự nghiệp chẳng li phân
Vườn tình hoa mộng luôn tươi sáng
Cảnh vật trang thơ mãi thắm dần
Dạy học thành tâm trao đạo nghĩa
Yêu người quảng đại tỏ hiền nhân
Sáu tư… suối ngọc còn dâng sóng
Vẫn thấy hương trời trải bản thân.

                                     Đức Hạnh

  LẼ SỐNG !
  (Đảo vận)

 Sống ở trên đời phải giữ thân
 Xa rời "Ô Trược" tỏ lòng Nhân
 Hiền - Lương hướng Đạo bồi thêm Đức !
 Dưỡng tính tu tâm tích Phúc dần
 Bạn hữu hòa giao không nhỏ mọn !
 Tri âm, đối tác chẳng cần phân ***
 Gia đình, cháu chắt luôn lo lắng !
 Hậu vận an bài đẹp vạn XUÂN !

                              Nguyễn Tiến


NHÀ GIÁO VỀ HƯU

Cống hiến cho đời cả tuổi Xuân
Đủ đầy năm tháng phải li phân!
Ngày về bịn rịn chân dừng mãi
Tối đến lơ ngơ lệ nhỏ dần
Giáo án đang vào nằm hộc tủ
Lời vàng đã chuyển hóa hiền nhân!
Ung dung xướng họa trời, non, nước
Một túi thơ mời bạn chí thân...

                           Tau Dotrong
                   Bắc giang, 08/8/2017


TA NÓI VỚI TA

 Hỏi tuổi ta này đã mấy xuân
 Buồn chi phải nhớ để cân phân
 Dòng đời bay bổng hoài trôi mãi
 Nhịp thế trầm luân cứ thả dần
 Chẳng thể ôm mang đời tục lụy
 Chi bằng trang trải mở lòng nhân
 Sinh già bệnh ngã thời vô định
 Thi phú giao hòa nhẹ tấm thân

                           Tuan Nguyen
                             08.08.2017


 CHIỀU XUÂN

 Ngơ ngàng một thoáng tuổi chiều xuân
 Ngẩn lại tình duyên đã có phần
 Giữa chốn phồn hoa toàn lụn ảo
 Bên vườn bến mộng tủi sầu phân
 Buồn đau thuở trước mà nguôi lạnh
 Khổ cực ngày sau cũng bớt dần
 Thời gian cảnh sống đâu là mãi
 Nên giờ cõi giác ta thời ngộ
 Bởi thế ta bà ngõ tựa thân.

                Bichyen Nguyen
                    08.08.2017


 MÌNH LẠI NHÌN MÌNH

 Sáu chục* vui còn ríu rít xuân
 Ngoan đồng biệt đãi chín mười phân
 Hồn nhiên thuở bé lon ton lại
 Mộc mạc đời quê thẩm thấu dần
 Áo vải thô sơ bền nghĩa bạn
 Cơm nhà giản dị thắm tình nhân
 Vườn hoa gắng gỏi hương mùa dậy
 Để mắt môi cười… cũng thiết thân

                              Lý Đức Quỳnh

  * Chỉ gần thôi, cho nó chẵn


MỪNG BẠN ĐẸP SÁU TƯ

Sáu kèm ba sắp “lão thời xuân”
Hưu vững nếp nền sát bách phân.
Trợ quốc vẹn tròn thời rỗi sẵn
Tề gia ổn định việc vơi dần.
Câu thơ thầy viết ngời tâm thiện
Công chuyện trò theo sáng ý nhân.
Chén rượu, cuộc cờ trông nguyệt tỏ
Vui vầy hoa nở thuận người thân.

                          Trần Như Tùng


HƯU TRÍ

Vẫn một đời vui, vẫn mãi xuân,
Dài theo năm tháng đã tường phân.
Thảnh thơi chân bước trên đường sáng,
Mệt nhọc trên vai đã xóa dần.
Sách vở sân trường đang hứng quả,
Bảng đen phấn trắng đã cho nhân.
Thì thơ, thì bạn cùng ngâm vịnh,
Chẳng để ưu phiền nhọc đến thân.

                              Tâm Nguyễn


ĐÔI LỜI VỚI THẦY

Số bảo sáu tư sức vẫn xuân,
Mấy cô hoa hậu cứ tranh phân,
Nạp đơn nâng túi xin nhiều quá,
Lựa giống chọn phân mới ít dần
Kẻ khóc trách thầy sao bạc nghĩa
Người buồn chê chú sống vô nhân.
Thấy mình trẻ đẹp đừng kênh kiệu,
Vợ bỏ con xa hại đến thân.

                     Hoành Trần
                        17/1/18


NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH

Đời vẫn yêu đời, đời vẫn xuân
Mười phần đã tỏ - tỏ mười phân
Ngày xanh mấy kẻ còn xanh mãi
Tóc bạc thì ai cũng bạc dần
Thơ vẫn vang xa thơ ký ức
Bút càng cao hứng bút thi nhân
Nên danh giáo nghiệp – nên danh giá
Thân chẳng hổ vì tuổi Bính Thân

                                     Linh Đàn 


CHỐI NON THẮM NỞ
(Kính tặng thầy giáo La Thụy)

Kỷ Hợi xuân về tỏa thắm xuân
Non ngàn búp nõn đẹp mười phân
Vườn thơ rạng rỡ ngời sơn thủy
Suối mộng nồng nàn đẹp thế nhân
Đạo lý khơi nguồn hòa biển cả
Tâm hồn sáng tạo thỏa tình thân
Khai lòng mở trí đàn em nhỏ
Giáo dục chồi non đã nở dần…

                            Đức Hạnh
                          17. 0.1 2019


NHÀ GIÁO VỀ HƯU
(Tặng nhà giáo Phú Đoàn)

Dẫu đã hưu mà cứ rất Xuân
Hãy nhìn phong độ : đủ mười phân!
Dáng thanh đầu ngẩng trời cao mãi
Đường dốc chân đi núi thấp dần
Rời bảng đen lòng còn đỏ chữ
Về nhà trắng đức vẫn xanh nhân!
Chuyển vào thơ tựa tằm sinh kén
Chẳng ngại cho dù quắt tấm thân!

                            Tau Dotrong
                   Bắc giang, 17/01/2019


TỰ TRÀO

Anh đã sáu tư chưa mãn xuân
Năm mươi em tưởng luống thu phân...!
Bạc tiền cơm áo bon chen mãi
Trà rượu điền viên tơ tưởng dần
Tục tử nửa đời không sự nghiệp
Phàm phu suốt kiếp chẳng thành nhân
Tên Tùng chẳng đáng thân tùng bách
Để thẹn tổ tiên, nhục bản thân !


                  Hoàng Thanh Tùng