Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

THẾ ĐẤY! - Trần Như Tùng và Hoành Châu

THẾ ĐẤY!

Hôm nay càng thấy má em hồng
Thi thụ bùng hoa thơ trĩu bông.
Bắt họa “yêu sao chàng hiệp sĩ”
Đòi bình “mến quá khách tang bồng”
Luận bàn ngoài mặt thường sơ suất
Biểu lộ trong lòng hé ngóng trông.
Nhí nhảnh đang vui hờn dỗi hiện
Ảo huyền trong bóng dáng chim công.

Trần Như Tùng
<tung.trannhu@yahoo.com>Hoành Châu xin HỌA bài  thơ  THẾ  ĐẤY  của Trần Như Tùng
 (5/5/ 2017)

  THỰC  ẢO

Lời thơ  duyên dáng tặng hoa hồng
Hương ngát  tỏa lan đài, nhụy  bông
Xướng, họa  hay: dừng chân lữ khách 
Ca, ngâm  tuyệt: chặn bước tang bồng 
Cõi mơ, lòng cứ mơ dào dạt  
Đời thực, trí vẫn thực ngóng trông  
Thơ ảo đi tìm đời  sống ảo ?
Vô  thường, người thực tiếc hoài công
**
                      Hoành Châu (Vĩnh Long )

Bài họa từ 
email:  
tranhoanhchau53@gmail.com                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét