Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

PHÔI PHAI / TUỒNG ĐỜI - Huy Vụ

“EM ƠI! LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI”
                                 Vũ Hoàng Chương

         PHÔI PHAI
(Tung hoành trục khoán)

EM vẫn chờ mong ngóng gót hài.
ƠI ngày thương nhớ đã phôi phai.
LỬA tàn vẫn ủ cơn mơ huyễn.
TẮT nắng còn lưu giấc mộng dài.
BÌNH thủy sông trôi nghe xót liễu.
KHÔ dòng bến đợi ngẫm thương mai.
RƯỢU đầy đâu có người san sẻ.
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI.
                                  HV 18/05/17

***


ĐÃ BIẾT CỬA QUYỀN NHIỀU HIỂM HÓC
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI LẮM QUANH CO
                                                Nguyễn Trãi

                                       
                    TUỒNG ĐỜI
   (Tung hoành trục khoán-Bvđâ)

ĐÃ xem nhân thế diễn bao trò
BIẾT lắm mặt người chẳng khác mo.
CỬA lớn không đi chui ngách chó.
QUYỀN cao muốn đoạt lách khe cò.
NHIỀU tiền khéo rúc, như ma xó.
HIỂM ác siêu luồn, giỏi ép o.
HÓC họng bao lần mà chẳng bỏ.
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI LẮM QUANH CO.

Huy Vụ
15/05/17
nguyenhuyvu62@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét