Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

KÍNH HỌA "CÁI HỌC NHÀ NHO" CỦA TRẦN TẾ XƯƠNG - Lưu Xuân Cảnh, Đức Hạnh, Tuan Nguyen, Nghiệp Bùi


CÁI HỌC NHÀ NHO
Cái học nhà nho đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi.
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.
TRẦN TẾ XƯƠNG

HỌA:

CHUYỆN HỌC NGÀY NAY
(Bvđâ- Độc vận)
Bao năm đèn sách đã xong rồi
Trở lại quê nhà cuốc ruộng thôi
Thạc sĩ lung tung đâu chỗ lội
Cử nhân lúc nhúc chẳng nơi ngồi
Thì đành mặt mốc theo thuyền rổi
Phải chịu đầu vàng bám thúng xôi
Uổng phí, mẹ cha từng đắp đổi
Đeo nghèo, chuốt khổ bởi thân tôi.
Lưu Xuân Cảnh
15.4.2016

CẢNH ĐỜI…
Thi đậu cử nhân… ngỡ tốt rồi
Chẳng ngờ thất nghiệp quá lôi thôi !
Hữu năng phận hẩm đâu còn lối
Vô học thế thân lắm chỗ ngồi
Ngao ngán tình đời chưa đắp đổi
Chán chường nghĩa khí vẫn xa xôi
Thôi đành vứt óc làm thân mối
Chờ đức công bằng ghé chúng tôi…
Đức Hạnh
15.4.2016

NGÁN NGẨM THẾ ĐỜI
Xã hội giờ đây đã khác rồi
Học hành để hiểu biết mà thôi
Bao năm sách vở hòng mong giữ...
Đầy đống bạc tiền tậu chổ ngồi
Thửơ trước có bằng còn chức bậc
Thời nay mua việc phải mâm xôi
Ôi sao ngán ngẩm mùi thân thế
Biết đến khi nào được phận tôi
Tuan Nguyen
15.4.2016

CÁI HỌC BÂY GIỜ
Giờ đây việc học sợ to rồi
Mấy bậc leo trèo cũng vậy thôi
Toán pháp kinh hoàng co gối chạy
Văn chương lỳ lợm ngứa mông ngồi
Phụ huynh mua chữ xoay tiền bạc
Thầy giáo buôn bằng kiếm thịt xôi
Tốt nghiệp hằng năm đông tợ bướm
Nhiều bằng chứng chỉ, dọa thằng tôi
Nghiệp Bùi
15.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét