Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

TÌNH THU -Trần Ngộ-Phan Tự Trí- Lê Viên Ngọc.!
TÌNH THU

(Thơ mời hoạ )

Thuận nghịch độc

ĐỌC XUÔI

Thu chiều tiết lạnh gió hây hây
Tưởng nhớ tình xưa mộng ngất ngây
Ru điệu não lòng oanh lạc bạn
Hoạ vần sầu cảm én xa bầy
Du sơn dạo cảnh say hồn suối
Ngoạn thuỷ cùng vui thoả nước mây
Cu gáy giọng buồn thêm vắng vẻ
Mù sương nhuộm trắng lá hoa đầy

ĐỌC NGƯỢC

Đầy hoa lá trắng nhuộm sương mù
Vẽ vắng thêm buồn giọng gáy cu
Mây nước thoả vui cùng thuỷ ngoạn
Suối hồn say cảnh dạo sơn du
Bầy xa én cảm sầu vần hoạ
Bạn lạc oanh lòng não điệu ru
Ngây ngất mộng xưa tình tưởng nhớ
Hây hây gió lạnh tiết chiều thu

Trần Ngộ (Lâm Đồng )

BÀI HỌA

TÌNH THU

ĐỌC XUÔI

Thu sang cúc gợi cảnh vàng hây
Ảo ảnh mà sao tạo dáng ngây
Ru hỡi giọng khàn quyên lạnh tổ
Nhớ mong hình nhạt cuốc vơi bầy
Du tiên tới lả bay trăng nước
Lạc đạo về dong duỗi gió mây
Cu gọi ngỡ buồn đêm trải mộng
Mù khơi nhuốm bạc tóc sương đầy.

ĐỌC NGƯỢC

Đầy sương tóc bạc nhuốm khơi mù
Mộng trải đêm buồn ngỡ gọi cu
Mây gió ruổi rong về lạc đạo
Nước trăng bay lả tới tiên du
Bầy vơi cuốc nhạt hình mong nhớ
Tổ lạnh quyên khàn tiếng hỡi ru
Ngây dáng tạo sao mà ảnh ảo
Hây vàng cảnh gợi cúc sang thu.

                                                   Phan Tự Trí

DÁNG THU

ĐỌC XUÔI
Thu lạnh dáng chiều ráng hất hây

Trẻ con nào tưởng ấy thơ ngây
Ru hồn dậy bóng trăng sầu bãi
Đập cánh xơ lông ngổng lạc bầy
Du khách ngóng đò ông đợi bến
Quán hàng bay nón gió xua mây
Cu lồng sập bẫy che cây chống
Mù mắt thấy ai ngó sắp đầy

ĐỌC NGƯỢC

Đầy sắp ngó ai thấy mắt mù
Chống cây che bẫy sập lồng cu
Mây xua gió nón bay háng quán
Bến đợi ông đò ngóng khách du
Bầy lạc ngổng lông xơ cánh đập
Bãi sầu trăng bóng dậy hồn ru
Ngây thơ ấy tưởng nào con trẻ
Hây hất ráng chiều dáng lạnh thu

Lê Viên Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét