Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

THẰNG TÔI - Huy Vụ

         Tác giả Huy Vụ


THẰNG TÔI
(Bát vĩ vần ôi)                                                                  

Soi gương nhìn thấy đúng thằng tôi.                                  
Dãi nắng dầm mưa nửa kiếp rồi.                                  
Tóc nhuộm danh hư, xơ tựa chổi.                                  
Da in nghiệp hão, bạc như vôi.                                  
Đặt bày chữ nghĩa dăm câu chối.                                  
Vời vẽ văn thơ đống giấy bồi.                                  
Thế sự ngoài tai, nhiều rắm rối.                                  
Sớm chiều chỉ khoái thú li bôi.                                                           
                                  Huy Vụ 
                             29/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét