Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

THẢM - Huy Vụ

        
                  Tác giả Huy Vụ

              THẢM 
         (Bát vĩ vần am) 
                       
Thơ mà bán được rẻ xin cam.                        
Cân kí ve chai vẫn cứ làm?                        
Sắt gỉ thu gom  bao kẻ hám                        
Giấy bồi quẳng bỏ chẳng ai ham,                        
Bao lần độ  thắng  thương  cô  Tám.                        
Mấy bận kèo thua  hận lão Sàm.                        
Rượu uống say đừ mồm  lảm nhảm                        
Thêm  lần này nữa hóa ra tam…  
                                               
                                Huy Vụ 
                             22/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét