Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TẾT HÀN THỰC CẢM TÁC - Huy Vụ
TẾT HÀN THỰC CẢM  TÁC

 tình đốt lửa giết trung lương                                  
Vạn thế toàn dân mãi tiếc thương.                                  
Khốn bĩ lòng ngay luôn rạng tỏ.                                  
Vinh quang dạ hiểm mới phô chường.                                  
Bảng vàng xưa khắc gương hào kiệt                                  
Bia đá giờ ghi tựa cửu chương…                                  
Sử sách rạng danh tên Giới Tử…*                                  
Vài dòng kính cẩn nén tâm hương.
                                                           
                                  Huy Vụ
                            03/03 Âm lịch              

*Giới Tử Thôi : Trung thần thời Chiến Quốc phò vua Tấn, bị vua Tấn Văn Công đốt chết. Sau vua hối hận lập miếu thờ, lệnh toàn dân 3 ngày giỗ không được đốt lửa, đồ ăn chay lạnh được đun nấu từ hôm trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét