Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

OANH NHẠN TÂM ĐỒNG - Trần Ngộ


OANH NHẠN TÂM ĐỒNG

Tình oanh xin gởi để làm quà
Đây nhạn lẻ bầy đậu cội đa
Sao sánh chuông vàng rung lạc điệu
Khó  bì đàn ngọc gảy tài ba
Duyên trời đã buột thầm thương nguyệt
Nợ biển chưa ràng trộm nhớ hoa
Hẹn dải tâm đồng tròn nguyện ước
Vui ngày hội ngộ líu lo ca

                            Trần Ngộ 
                          (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét