Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

NGÓNG HÔM MAI - Trần Như Tùng


NGÓNG HÔM MAI

Thế rồi từ ấy vắng hình ai
Cố nén nhiều sao tiếng thở dài.
Bếp thiếu tay người thưa khói tỏa
Chăn rời hơi chủ giữ hương phai.
Gương hiền ngơ ngác thoa làn bụi
Giếng mến buồn tênh nhớ gót hài.
Một bóng lặng thinh đi lại lại
Hướng trời nước bạn ngóng hôm mai.

                                 Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét