Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NGÀN XƯA ĐÃ ĐỊNH - Măc Phương Tử Và THI HỮU!NGÀN XƯA ĐÃ ĐỊNH
BÀI XƯỚNG
Cánh chim HỒNG-LẠC mấy triều vương
Từ thuở NGƯỜI khai mở lối đường.
Vàng đá chưa phai hồn lệ sử
Kiếm cung còn tạc dấu quê hương.
Cổ kim mấy lớp sầu dâu bể
Vó ngựa bao phen dậy chiến trường.
Hùng khí nước NAM kinh bóng giặc,
Ngàn xưa đã định, Trời riêng phương .
Mặc Phương Tử
BÀI HỌA
VẦNG TRĂNG ĐẤT VIỆT!
Bốn ngàn năm ấy tiếp xưng vương
Lập quốc Văn Lang chính nẻo đường
Hạo khí Đông A lưu bản Quán
Cội nguồn Âu Lac giữ nguyên Hương
Bình Ngô đại cáo lừng quan ải
Diệt Tống tuyên ngôn dội quảng trường
Dũng mãnh Việt Nam ngời trí tuệ
Như vầng tinh tú rọi ngàn phương
Lê Đăng Mành
CUỘC CHIA LY ĐỊNH MỆNH
Âu Lạc cuộc tình dẫu vấn vương
Chia ly đâu phải rẽ đôi đường
Nàng lên mạn ngược xây tân mạc
Chàng xuống miền xuôi tạo bản hương.
Lớp cháu nối dòng bền chiến lũy
Tầng con chắp dõi vững công trường.
Sơn hà bờ cõi muôn đời thịnh
Định phận sách trời rõ một phương .
Phan Tự Trí
GIỐNG DÒNG BẤT KHUẤT
Sơn Hà kiệt suất bậc quân vương
Chẳng ngại gian lao đuổi Hán Đường
Quân Tống Minh - hoảng hồn bại trận
Giặc Nguyên Thanh - khiếp vía hoàn hương
Non Sông lắm lúc sinh danh tướng
Đất Nước bao phen oán hận trường
Xin hãy noi gương tài nữ liệt
Nam nhi mở mặt với muôn phương
Lê Viên Ngọc
KHÁT VỌNG
Tự thuở Vua Hùng dựng nghiệp vương
Tiếp sau giới vực định phân đường
Hùng tâm giữ nước hồn tiên tổ
Chính khí khai nguồn đất cố hương
Cuộc mở cơ thời sang bến mới
Đời đưa vận hội tiễn đêm trường
Nghìn xưa khát vọng về nung nấu
Sải cánh chim trời thỏa bốn phương !
Lý Đức Quỳnh_Đồng Nai
TƯỢNG QUỐC TỔ
Cớ sao bôi bác ĐẤNG HÙNG VƯƠNG
Lập quốc sơ khai vạn nẻo đường
Tiên Tổ oai hùng công dựng nước
Cháu con hậu duệ cúi dâng hương
Ai bày tạc tượng tô diêm dúa
Người thích mua danh kiếm thương trường
Giòng giống LẠC HỒNG noi chí lớn
Quyết tâm giữ nước: đứng riêng phương !
NSCANDA
SÁNG MUÔN PHƯƠNG
Biết bao triều đại đã xưng vương
Dòng dõi Lạc Hồng vững bước đường
Xây dựng Sơn hà kinh tế mạnh
Điểm tô Xã tắc vững quê hương
Ông cha anh dũng nơi tiền tuyến
Con cháu xông pha chốn chiến trường
Giải phóng Nước nhà  dành độc lập
Việt Nam một cõi rạng muôn phương
Hồ Hắc Hải 
SỐNG CHÂN PHƯƠNG 
Từ thời lập quốc đại Hùng Vương
Con cháu Văn Lang bước thẳng đường
Tạo đậm nghĩa tình xây đất nước
Làm giàu dân trí dựng thôn hương.
Công lao gìn giữ ngàn năm thuận
Ý trí tôn vinh vạn thưở trường
Vó ngựa Bắc phương từng chững bước
Thăng Long Hà Nội sống chân phương. 
Trần Như Tùng 
ĐẤT VIỆT 
Một thuở xa rồi mãi vấn vương
Người khai lập quốc trải muôn đường
Tinh thần tạo dấu in hoàng sử
Hạo khí lưu dòng tạc cẩm hương
Vó ngựa trường chinh thù vỡ trận
Bành voi thiện chiến đạo xây trường
Lên rừng xuống biển gìn sông núi
Đất Việt tiên rồng rạng bốn phương./.
30/4/2015 - Thích Tín Thuận 
NỀN ĐỘC LẬP
Non nước bao thời dấy nghiệp vương
Hôn quân mãi quốc - bước sai đường
Nghìn năm nô lệ hoen trang sử
Lắm bận đấu tranh vững chính trường
Tiền bối hy sinh xây Tổ quốc
Hậu sinh quyết tử giữ quê hương
Tự do muôn thưở dân tình ước
Ý chí DIÊN HỒNG - rạng bốn phương
Hồ Trọng Trí
NƯỚC NON  NGÀN DẶM 
Chúa Nguyễn nam hành dựng nghiệp vương
Châu Ô ác địa khổ trăm đường
Việt Yên thuyền ngược lên non Hãn
Ái Tử đây rồi định chốn hương
Ngũ đạo quân binh xây cứ địa
Ấp làng dân chúng dựng dinh trường
Đất đai khai mở thiên thu hưởng
Nước Việt vươn dài tận cõi phương.
Quảng Trị 01/5/2015 
Văn Thiên Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét