Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

HỘI MỪNG CÔNG-HỒ HẮC HẢI VÀ THI HỮU
HỘI MỪNG CÔNG
 BÀI XƯỚNG
Bốn chục năm qua thống nhất rồi
Thắm tình Nam Bắc rạng muôn nơi
Quân dân đồng thuận luôn xây dựng
Lương giáo đoàn viên mãi đắp bồi
Giữ vững biên cương xây xã tắc
Gia tăng kinh tế dựng trang đời
Dân giàu nước mạnh bền chân bước
Gấm vóc Việt Nam rạng sáng ngời
Hồ Hắc Hải


 BÀI HỌA

HẠO KHÍ VIỆT NAM!
Phên giậu non sông đã vững rồi
Nguy nan nhũng nhiễu chính là nơi…
Mau bàn kế sách ngăn đừng lở
Kíp soạn cơ mưu vạch phải bồi
Liêm khiết gieo trồng luôn cửa phủ
An khang gặt hái mãi muôn đời
Tâm yên thế giới thường bình lặng
Hạo khí trời nam tỏa rạng ngời
Lê Đăng Mành
NIỀM TIN SÁNG NGỜI
Bốn nghìn năm cũ đã qua rồi
Lịch sử vang lừng khắp mọi nơi
Đất nước càng ngày càng đổi mới
Non sông mỗi lúc mỗi tô bồi
Công nông sát cánh xây nhà máy
Trí thức chung tay dựng cuộc đời
Đỉnh tới vinh quang tràn hạnh phúc
Niềm tin đẹp tựa ánh sao ngời
Trần Ngộ
CẦN ÁNH SAO KHUÊ!
Vận hội non sông đã tới rồi
Trống giong cờ mở khắp nơi nơi
Chung ngăn sự nghiệp đừng trôi sạt
Cùng giữ lòng tin lại đắp bồi
Sáng suốt lên đầu còn tạc sử
Khiêm cung khắc dạ mãi ghi đời
Chí công: tham nhũng nơi nào trốn?
Liêm chính sao Khuê rọi sáng ngời.
Phan Tự Trí

SÔNG DÀI BIỂN RỘNG

Sông quê khát vọng nối liền rồi

Mà nước xa nguồn vẫn rẽ nơi

Quá khứ đau qua miền đất lở

Tương lai phúc đón buổi non bồi

Còn gì hóa giải bên tàn cuộc

Góp hết hòa chung phía mở đời

Bác dặn năm châu vai sánh bạn

Dòng khơi độ lượng phải trong ngời !

Lý Đức Quỳnh_ĐNai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét