Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

CẤY LÚA - Độc Hành

CẤY LÚA

Tay chia tay thụt múa như công
Mấy chị ra quân cấy khắp đồng
Cúi cúi một hồi đau mỏi cổ
Khom khom suốt buổi nhức tê mông
Tay bùn suốt tháng không sờn chí
Chân lấm quanh năm chẳng quản lòng
Ước nguyện mùa về sân ngập lúa
Nông dân phấn khởi thỏa hoài mong

                            ĐỘC HÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét