Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TIẾNG GỌI NON SÔNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

  Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
            Tác giả Đức Hạnh                


TIẾNG GỌI NON SÔNG 

Ta kéo xuân tình, nối thiện chân,
Mặc đời sóng gió, lệch ngàn cân.
Xem trang hùng sử - yêu tài đức,
Tỏ áng thi đàn - quí bạn thân.
Giặc Hán, ngang tàn…suy đạo nghĩa,
Giàn khoan, láo xược…thất lòng nhân.
Việt Nam quyết chiến vì công lý,
Tiếng gọi quê nhà mãi vọng ngân!
                                   15.06.2014
                                   Đức Hạnh


CHUYỆN DÀN KHOAN

Mười lăm* Trung  Quốc rút dàn khoan
Sợ bão gầm… hay nghĩ kế gian!?
Lũ giặc xâm lăng gây bất ổn
Quân ta phản chiến giữ bình an
Chớ nên léo xéo thành ma nhục
Bỏ thói quanh co kẻo kiếp tàn
Công ước tám hai** bừng thế giới
Việt Nam hải phận đã đàng hoàn.
                                  17.07.2014
                                  Đức Hạnh

*21 giờ ngày 15/7/2014 Trung Quốc rút dàn khoan 981.
  Ra khỏi hải phận Việt Nam lúc 2 giờ sáng, ngày 16/7/2014
**Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982: Cơ sở pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông.


HỌA TIẾNG GỌI NON SÔNG:

1- QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
TUYỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ....

Buất khuất ngàn năm vẫn lý chân
Cho dù nhẹ tựa vẫn ngàn cân
Trung Hoa thuở ấy còn chữ Đức
Tàu khựa bây giờ xóa tình thân!!!
Đã biết trời Nam luôn dụng nghĩa !
Mà sao miệt bắc tạo thù nhân
Giang sơn Nam Quốc Vương kinh lý
Chớ có láo lườn giọng cổ ngân.
                           
                           Tuan Nguyen
                              15.4.2015

2-NHƯ HÀ NGHỊCH LỖ LAI XÂM PHẠM
NHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯ


Chớ có láo lườn giọng cổ ngân
"Dĩ hòa vi quý" đậm tình nhân
Ngàn năm văn hiến còn vang tiếng
Vạn thuở Rồng Tiên thế tiến thân
"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"
Thù xâm lược lớn nhỏ phân cân
Quyết tâm ý chí bền trời đất
Bất khuất ngàn năm vẫn lý chân.

                             Tuan Nguyên


3-ĐỒNG LÒNG GIỮ NƯỚC
“Bình Ngô đại cáo” vẫn vang ngân
Khẳng định giang sơn có chủ nhân
Bắc quốc gian manh mong thống trị
Nam ban thiện chí muốn hoà thân
Ngày xưa cống nạp mờ công lý
Hiện tại vay mua rõ lượng cân
Nước Việt muôn người cùng ý chí
Bền lòng giữ đất chẳng dời chân. 

                          Lưu Xuân Cảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét