Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

THẦY VÀ SÁCH - Nùng Lê Nho cùng thi hữu

 THẦY VÀ SÁCH
Các bậc.minh quân vẫn trọng thầy
Người thường thiếu sách giỏi sao đây
Sách mang tri thức khai tâm.sáng
Thầy tiếp khuôn vàng uốn đức ngay.

Một biết chỉ là người có học
Mười hành mới tỏ dạ hăng say.
Mốt mai cây lúa nên mùa lớn
Luôn nhớ tri ân những tháng ngày.
Nùng Lê Nho
Xuân Đinh Dậu 2017

HỌA:

THẦY & TRÒ
Học trò kính trọng nhớ ơn thầy
Nghẹt nỗi gian trần lắm cảnh đây
Lộn lẫn vàng thau chân với giả
Xập xình thiện ác thật cùng ngay
Sư nhân đức hạnh tình luôn trải
Quân tử tâm hồn nghĩa mãi say
Kiến thức trao đời như biển cả
Mừng hoa thiên lý nở hằng ngày.
Đức Hạnh
02.04.2017

THẦY, SÁCH ...VÀ TRÒ
Làm nên.sự nghiệp,trước ơn Thầy!
Sau tự Trò rèn mới đủ đây!
Cây lúc vừa nghiêng cô vực thẳng
Gốc khi chợt ngả bạn nâng ngay.
Sách hay người thích nên tìm đọc
Chí loãng rượu đầy sẽ ngợp say!
Chất thép cứng nhờ ai gắng luyện
Thành công là quả của bao ngày.
Tau Dotrong
Bắc giang,01.04.2017

THẦY VÀ SÁCH
Tình nghĩa tri ân sách với thầy
Nhân.thành danh đạt nhớ tri đây
Xưa nay nhờ sách giầu tri thức
Năm tháng công thầy đức thẳng ngay
Có đức rèn tài khai trí lớn
Hữu tài tu đức mở lòng say
Ươm cây chăm bón mai xanh tốt
Quả ngọt hương thơm nhớ những ngày.
Cụ Lê Nho Tài
Xuân Đinh Dậu,2017

NGHIỆP LÀM THẦY
Bao năm đèn sách... nghiệp làm thầy
Nam hậu, Bắc tiền... trải đó đây
Đêm đến bình, phê... tràn nhiệt huyết
Ngày về giảng, luận... ngập hăng say
Yêu trò nỗ lực truyền tri thức
Mến trẻ dốc lòng dạy đạo ngay
Chẳng ngại: nhất tâm vì nghiệp lớn
Non sông rạng rỡ sẽ mai ngày.
Thi Nguyêt Đô, Phương nam
01.04 .2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét