Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

THẾ CỜ - Đức Hành cùng thi hữu


THẾ CỜ
Dàn binh thế trận một đường cơ
Bạn hữu hành hung đã phất cờ
Tiến ngựa qua sông chiêu cắc cớ
Thả voi dầm biển cảnh lơ xơ
Lên bồ giữ nước nghe u ớ
Nã pháo vào cung thấy ngẩn ngơ
Tướng sĩ buông cương đà lớ ngớ
Ván cờ bi thảm thật là nhơ!!!
5.4.2016
Đức Hạnh

HỌA:

ĐẤU VÕ
Tạo thế tranh giành để được cơ
Bên thua ắt hẳn phải lui cờ
Gầm ghè mỗi kẻ lo tìm cớ
Giữ miếng hai người sợ xác xơ
Bị thụi u đầu la ú ớ
Chịu dần nát óc nói ngu ngơ
Quyền roi kém cỏi mưu đồ ngớ
Thất bại ê chề chuốt nỗi nhơ.
Lưu Xuân Cảnh 
05.4.2016

DÀN CỜ
Cân bằng tướng sĩ đã phân cơ
Cuộc đấu còn đang đợi vẩy cờ
Lợi dụng phiên trường còn cấn cớ
Đương nhiên thế sự dám xài xơ....
Pháo bình mã tấn xe nghênh chiến
Phía đối đơ hồn trí nghễng ngơ
Chốt thủ ngang hà bầy trận thế
Dàn quân trí lược dễ gì nhơ !

5.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét