Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

PHẢN ĐƯỜNG PHỤC VIỆT – Lê Hiếu cùng thi hữu


PHẢN ĐƯỜNG PHỤC VIỆT
Đường triều Hán tặc quả tinh ma
Diệu chước chiêu hầu quỷ kế xa
Thứ Sử Quỳnh Châu lừa đãi ngộ
Đô đầu Việt Quốc dể buông tha
Dương Thanh áp đảo Trường An sứ
Lý Nhị ươn hòa sĩ tướng ta
Cổ hận An Nam Đô Hộ phủ
Trần Hoằng rỗi tấu Hiển Tông Gia

HỌA:

LẦM MƯU
Âu Lạc đã lầm chước quỷ ma
Cổ Loa còn đấy bóng mờ xa
“Trái tim quá khứ” nào hay biết !
Bài học đương thời vẫn chửa tha
Hoài bảo tự do ngời ý chí
Ước mơ độc lập đẹp quê ta
Ngàn năm sông núi còn ghi nhớ...
Hậu thế biết đường…vững quốc gia.

XẢO QUYỆT
Gian lừa xảo quyệt rõ đồ ma
Tập Cận hai lời chủ biển xa
Lúc ở Việt Nam kêu chẳng chiếm
Khi vào Đảo Quốc nói không tha
Tung hô lũ giặc ai là kẻ
Đả kích bọn Bình cả chúng ta
Quyết chặn xâm lăng gìn đất nước
Đừng luồn chớ cúi kẻo tàn gia.

BÁO QUÂN BÀNH TRƯỚNG
Tàu cộng quen mùi chiếm Gạc-ma
Lấn lằn hải đảo tít mù xa
Nhà Nam tử tế nhưng không nhịn
Bắc quốc gian hùng thật khó tha
Nghi Đống bêu đầu phơi xác nó
Thoát Hoan chui ống trốn đưòng ta
Kìa trang sách sử còn soi tỏ
Đụng đến biên thuỳ, phải tán gia.
Nghiệp Bùi
12.4.2016

NON GIA .
Chờ xem lối bước của con ma
Có hiểu tình trong kế nhục xa !
Phải thấu nhân tâm mà cố giữ !
Đừng xem đại lộc để chờ tha !
Đành rằng chiến tích vinh hồn sử
Chẳng thể an lòng bối cảnh ta
Quốc chính hồn dân như cá nước
Nhân sinh tự tại chốn non gia .
Tuan Nguyen
12.4.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét