Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

ĐỐI DIỆN – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu

ĐỐI DIỆN
Gần ngày Ngọc đế gọi quy thiên
Thấy rõ nguy cơ ở nhãn tiền...
Quẳng nỗi lo gìn tâm thánh thiện
Quên điều nghĩ giữ dạ an nhiên
Hòa vào cát bụi trong trời biển
Lẫn khuất mây mù với tổ tiên
Đủng đỉnh vui chơi chờ đối diện
Khi nào tắt thở chắc bình yên!
Lưu Xuân Cảnh
28.4.2016

HỌA:

BIỂN KHÓC
Cá…tử sóng gào đã thấu thiên
Vì đâu sự sống rẻ hơn tiền ?
Bởi tham quá độ lòng cuồng tiện
Hay ác vô ngần dạ thản nhiên...!
Dã thú vô hồn gieo độc biển
Nhân tâm bất nghĩa phản Rồng Tiên
Gương xưa Thần nỏ... còn lưu diễn
Mời "bạn" vào nhà, nước khó yên !
Đức Hạnh
29.4.2016

HÃY KHÓC CHO VƠI NHỮNG NHỤC HìNH.
Nhớ.. ! ở trên đời có địa thiên
Biết rằng cuộc sống phải mưu tiền
Nhân sinh trắc trở nên hoàn thiện
Kiếp phận mù mang chớ thản nhiên
Hãy khắc đau này tràn thân xác
Mới mong tủi nhục được mơ tiên
Cho dù thế thái bao ruồng rẫy
Khởi ý đoàn viên sẽ được yên .*
Tuan Nguyen
29.4.2016
* Đoàn kết.

ĐỐI DIỆN
Vũ trụ xoay vần lắm biến thiên
Nhân sinh đảo lộn sống ham tiền
Cơm gìa nửa hạt không lương thiện
Áo mỏng đôi làn mất tự nhiên
Đất nước vừa qua thời lửa biến
Dân lành đã thấy buổi chầu tiên
Miền Trung cá chết tràn quanh biển
Thử hỏi ai nằm ngủ được yên ./.
LCT- Nguyên Nhật
30.4.2016


NHÃN TIỀN
Hãy cho Tàu tặc sớm thăng thiên
Bè lũ gian nhân xuống điện tiền
Hóa chất đen ngòm lan tự tiện
Trùng dương xanh biếc nhiễm ngang nhiên
Cả tôm oằn oại đau lòng biến
Sắt thép vẫy vùng xót cõi tiên
Oán khí lẫy lừng chờ "Thiết Diện"
Bề trên "đạt vị" nghỉ ngơi yên?
Nguyên Triêu Dương
 

02.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét