Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

LỜI MẸ - Tau Dotrong cùng thi hữu

LỜI MẸ
Mắt mẹ nhòa vì khóc nhớ con
GẠC MA! Thân xác cũng không còn!
Đêm ngày trắng sóng,hờn lưu biển
Năm tháng bạc đầu,uất tụ non!
Gọi khản trời xanh:- Chờ bão nổi..?!
Khắc xuyên đất đỏ: Chí chưa mòn!
Đau thương gửi lại đời con cháu:
Tấc đất cha ông phải giữ tròn.
Tau Dotrong
Bắc giang,30.3.2016

HỌA:


HÃY KỂ MẸ NGHE
Đêm khuya thao thức gọi tên con
Hãy kể mẹ nghe chuyện mất còn:
“Chín đoạn lưỡi bò” đang chướng mắt
Chủ quyền Nam Việt có nhòa non?
Gạc Ma…lãnh hải hoài thương nhớ!
Ý nước lòng dân chớ mỏi mòn
Tổ quốc tự hào anh lính biển
Cha ông đã dạy phải chu tròn…
Đức Hạnh
2. 4.2016

CHUNG TAY.
Tổ quốc Việt Nam nhỏ bé con
Nhưng lòng dũng cảm mãi luôn còn
Lăm le giặc Khựa vờn khơi biển
Buất khuất toàn quân giữ nước non
Hải đảo bao phen cơn sóng nổi
Gạt Ma muôn thuở chí sao mòn !!
Giang sơn đến lúc đồng tâm sức
Hãy quyết chung tay...bổn phận tròn.
Tuan Nguyen
2.4.2016

CHỜ CON
Quê nhà mỏi mắt khóc chờ con
Dẫu biết da xương cũng chẳng còn
Tức bực dâng trào như sóng biển
Thù hằn chất chứa tựa ngàn non
Thời gian dẫu có làm mờ nhạt
Trí mẹ nào nguôi nỗi héo mòn
Tuổi trẻ vùi chôn nơi đảo Gạc*
Hằng mong Tổ quốc mãi vuông tròn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét