Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

HỌ CHÊ CƯỜI


HỌ CHÊ CƯỜI

Giàu nhờ được gặp thời cơ
 Tiên tổ phù trì sống ấm no
 Phật ngó Thần soi tình sống ở
Kẻ nhìn người rọi nghĩa nhân lo
Chớ đừng gieo gió khi dông lớn
phải rèn nhân mới phước to
 Bỏ lối nghênh ngang phòng họa tới
 Người đời miệng thế họ cười cho
                                Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét