Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

CŨNG KHÔNG ĐỀ - Trần Như TùngCŨNG KHÔNG ĐỀ

Cũng đã mười năm không viết thơ
Kể từ ngày ấy đến bây giờ.
Bàn nghiên trân trọng đôi giày vẹt
Ống bút ân cần tấm ảnh ngơ.
Về ruộng* kéo cày hay lẫn dở
Theo trâu giả nợ thực hay hờ.
Người nghe kẻ đọc đâu còn nữa
Hết cả niềm tin lại vẫn chờ !

                  Trần Như Tùng

*Văn chương phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ học cày cho xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét