Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

CHÚ NGỰA BÊN TƯỜNG - Trần Như Tùng


CHÚ NGỰA BÊN TƯỜNG

Ai tô chú ngựa thiếu dây cương
Mang nỗi riêng tư vẻ khác thường.
Đầu cúi mắt gườm phô giận dữ
Chân chồm tai vểnh muốn phô trương.
Không đi đâu được ôm sầu hận
Hẳn cố làm sao thoát vữa tường.
Đồng cỏ thân thương đang vẫy gọi
Chữ ràng chữ buộc chẳng nên vương.

                              Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét