Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

BUÔN BÁN Võ Tấn Hùng hoạ bài “Buôn đồ cổ” của Xuân Lộc

BUÔN BÁN

(Hoạ bài “Buôn đồ cổ” của Xuân Lộc)

Vay mấy ngàn ĐÔ để bán buôn,
Cha LA sợ lỗ, dạ hơi buồn.
Rủ  ít bạn lời tăng mãi,
PHA bửa nhiều hàng vốn giảm luôn.
SON sắt một lòng chi phải lách,
Sân SI hai mặt mới cần luồn?
Làm đầu chữ tín tu MI nhớ,
Sòng phẳng ĐỒ mua rõ ngọn nguồn?
Bình Định, chiều 19.04.2016
VÕ TẤN HÙNG

BÀI XƯỚNG:

BUÔN ĐỒ CỔ
( Thể liên thanh)

Thu gom ĐỒ cổ kiếm hàng buôn,
Xuôi ngược rủ  để vợi buồn.
Nhại tiếng hoạ MI trao tức khắc,
PHA lời chim sáo gửi ngay luôn.
Nhị kèn đàn sáo sắt SON đợi,
Trống mõ chiêng LA vội vã luồn.
Tin ả SI tình nên mất sạch,
ĐÔ la vàng bạc sạch sành sanh!
XUÂN LỘC
(Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét