Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

TOÀN CẦU PHẤN KHỞI VUI NGÀY HỘI NỮ LƯU RỘN RÃ TIẾNG VUI CƯỜI - Lê Văn Thanh

TOÀN CẦU PHẤN KHỞI VUI NGÀY HỘI 
NỮ LƯU RỘN RÃ TIẾNG VUI CƯỜI
      (Tung hoành khoán thủ)

TOÀN dân hoan hỷ hả hê cười
CẦU cầu nguyện âm dương thuận lẽ đời
PHẤN phát tinh thần bình đẳng giới
KHỞI nguyên đạo lý hợp lòng người
VUI  buồn chia sẻ đất trời thuận
NGÀY tháng ôn hòa vạn vật tươi
HỘI hợp yên lành hòa điệu sống
NỮ LƯU RỘN RÃ TIẾNG VUI CƯỜI

                           Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét