Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

TÌNH ĐƯỜNG THI “NĐT” Thơ xướng họa

THƠ MỜI HỌA
TÌNH ĐƯỜNG THI
“NĐT”
Tát vũng khe ngầm đọng cổ thư
Mong về ghép đủ chữ đừng dư
Tìm soi bác học thì ngơ ngẩn
Xáo ở bình dân cũng mệt đừ
Chẳng những câu vần nuôi tánh thiện
Còn thêm bút mực dưỡng tâm từ
Dù leo ngắc ngoải miền phiêu lãng
Nguyện tả* thơ đường dẫu ngất ngư
Lê Đăng Mành
*Tả thực
BÀI HỌA
CẦU XUÂN
“NĐT”
Xuân về vội thảo bức tình thư
Vạn thuở mong cầu phúc hữu dư
Cõi thế dù đang nhiều khổ cực
Lòng nhân vẫn ước tạnh đau đừ
Xanh rờn ngõ mộng hồn tươi sáng
Đỏ thắm buồng tim nghĩa thiện từ
Mặc biển muôn ngàn cơn sóng dữ
Thân tàn lại muốn cưỡi kình ngư.
Ng uyễn Gia Khanh
QUẢ DƯ
“NĐT”
Bươi hoài kiếm lụt giữa bàn thư
Nghĩ được thoi vàng hóa quả dư *
Mất mạng người xơi từng mỏi nhiễm
Tàn vong kẻ hít vội rêm đừ
Mâm vàng ngũ quả xin rằng chối
Điện ngọc nghìn hoa hãy cáo từ
Lễ tết cần chưng cho đẹp hả ?
Xin tầm Lão Táo ngự Kình Ngư.
Phan Tự Trí
THỜI @
NĐT
A còng,tiện quá những tờ thư
Bổ trợ thêm vào,xóa chỗ dư
Thưở trước thùng đưa hồn mãi ngợp
Ngày nay mạng chuyển vía thôi đừ
Nhờ hoan hỷ mới vừa du nhập
Để phũ phàng xưa sớm tạ từ
Bốn biển thơ về nhanh ngũ độ
O vần,cũng giống thuật điều ngư !
Lý Đức Quỳnh 4.3.2016
NỖI ĐƯỜNG THI
N Đ T
Lấy nỗi đường thi gửi bạn thư
Câu lời gói gọn chẳng hề dư
Đi tìm lão Đối dầm căng thẳng
Phải cõng bà Niêm mệt đứ đừ.
Bảy chuyện từng nêu thì vẫn nhớ
Đôi điều đã nhận quyết không từ
Xong rồi tất cả mau về gặp
Hãy gắng mua dùm bản Lý Ngư .
Trần Như Tùng
VỠ LẼ
(NĐT,Bát đồng âm, giao cổ đối)
Bởi lẽ xưa lười đọc sách thư
Nên giờ vắt não lục tàn dư
Bao ngày mệt ...kiếm vần ươm chữ
Dệt ý tìm câu...những buổi đừ
Quẩn trí tra hoài sai đại ngữ
Cuồng tâm ráp mãi lộn văn từ
Nhiều năm vẫn sánh cùng Phu Tử
Chợt hiểu ta còn kém Lão Ngư
Bút Ký Trái
Y ĐỀ
Lướt phây kết nối bậc uyên thư
Xướng hoạ đường thi hẳn sợ dư
Lắm bạn tâm giao đồng cảm nhận
Bao trang lưu tải đọc như đừ
Thất ngôn bát cú vần kim cổ
Niêm đối hán nôm ngữ thuật từ
Khó thế thơ đà theo luật toả
Cam go đâu sánh việc tầm ngư.
Q.Trị,03.03.2016
Văn Thiên Tùng

VUI CÙNG LÃM NGUYỆT
Vô thăm Lãm Nguyệt lượm tờ thư,
Xướng họa đủ đầy chẳng thấy dư?
Có lẻ lạ đường nên ngớ ngẫn,
Hay là quen muối cứ lừ đừ,
Chủ nhân thảo bút vui đưa tiển
Lữ khách ghi câu kính tạ từ.
Đã biết nhau rồi thêm thắm thiết,
Ta cùng thẳng tiến tựa kình ngư!
Hoành Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét