Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

TÌNH MAI GHÉP

THƠ MỜI HỌA
TÌNH MAI GHÉP
Một gốc chung cành mấy giống mai
Tình đây còn đậm dẫu u hoài
Vàng hoa đằm thắm mùi phiêu lãng
Trắng cánh dịu dàng nhị mãn khai
Hương tẩm trầm tư lều trí giả
Sắc dìu lặng lẽ cửa thiên thai
Cho dù cốt cách mang thân gởi
Vẫn giữ phong tư nét các đài
Lê Đăng Mành
Bài Họa Y Đề :
TÌNH MAI GHÉP
Từng mê mẩn ngắm họ nhà mai
Khoe vẻ kiêu sa... Tấm tắc hoài
Nhành, lá tuy cùng dòng địa dưỡng
Hương, màu vẫn đượm nét thiên khai
Nghênh mùa xuân tới, thầm bung cánh
Biệt tiết đông qua, rộn thoát thai.
Chung cội, liền cành, tôn vẻ đẹp
              Đồng sinh rực rỡ dáng trang đài.              
31/3/2016. 
Hồ Văn Chi
Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét