Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

SỞ CUỒNG - Thục Nguyên họa thơ Huy Vụ

SỞ CUỒNG*

                Dâu bể bao năm đã ngán tuồng.
                Lại  trò trống đánh với dùi buông.
                Tham quan lắm tựa ong tan tổ
                Lại nhũng nhiều như thú sổ chuồng
                Trước lính thanh tân không tấc đất.
                Giờ quan cố cựu chẳng tay  suông.
                Sơn mình lánh mặt dơ nhân thế.
                Hỏi mấy ai thương chuyện Sở Cuồng.
                                                 Huy Vụ 29/02/16

                *Tiếp Dư hiệu Sở Cuồng  (thời chiến quốc) sơn mình giống hủi để lánh đời.


Bài họa

GIẢ DỐI
   Y vận Sở Cuồng của Huy Vụ

Cũng giáo, cũng đao, cũng diễn tuồng
Chưa tròn vai đóng cớ sao buông ?
Láo liên giống hệt phường vô lại
Lồng lộn khác chi ngựa sổng chuồng ?          
Đớp cứ thả giàn phình bụng cứng                     
Hứa thì đâu ngại thốt lời suông
Cắm đầu tuột dốc, không phương hướng            
Tạo lắm nạn nhân lốI sống cuồng
                                     Thục NguyênKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét