Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

SAY TỈNH - Lý Đức Quỳnh và Kha Tiệm Ly

SAY TỈNH

Ở đời cốt tỉnh lắm hồn say
Dâu bể khôn lường chuyện tỉnh say
Té giếng thương người vô cực tỉnh
Sổng chuồng sợ kẻ mút mùa say
Say giàu dân nước,say nầy tỉnh
Tỉnh lợi danh mình,tỉnh ấy say
Thà cuộc say tàn rồi lại tỉnh
Hơn lầm tưởng tỉnh để hoài say!
                              Lý Đức Quỳnh

Bài xướng:

TỈNH SAY
(Nhại theo DẠI KHÔN của Tú Xương)

Thế sự mập mờ chuyện tỉnh, say
Thử xem ai tỉnh với ai say!.
Say tình non nước, say mà tỉnh
Tỉnh chốn quyền môn, tỉnh hóa say.
Quân tử khi say mà vẫn tỉnh.
Phàm phu lúc tỉnh cũng như say
Thói thường, có tỉnh, say tùy lúc
Lắm kẻ suốt đời vẫn thấy say!
                                 Kha Tiệm Ly.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét