Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

NGÔI MỘ TRỐNG - Nghiệp Bùi & Đức Hạnh
DỆT THƠ TIN MỪNG – Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
Ngày 27/03/2016
Phúc Âm: Ga 20, 1-9
"Người phải sống lại từ cõi chết".


NGÔI MỘ TRỐNG (Ga 20, 1-10)
Ma-ri tảng sáng chạy ra mồ
Cửa đá che ngoài đã mở xô
Vội vã bà về thông báo hoảng
Nghi nan trò chạy xác minh ngờ
Khăn che có đó, nhìn run rẩy
Vải liệm đây kìa, ngó ngẩn ngơ
Chẳng thấy thi hài, quên sách chép:
-Ba hôm sống lại đủ ngày giờ

Bóng Tà Dương - Nghiệp Bùi

  HỌA:

CHÚA PHỤC SINH

Sáng sớm Ma – ri vội đến mồ
Thấy hòn đá cửa lệch ai xô!
Hoang mang mộ trống bà la hoảng
Nghi ngại Thầy đâu ? cảnh bất ngờ
Vãi liệm, khăn che không lẫn lộn
Phê – rô, môn đệ vẫn lơ ngơ…
Quên rằng: tam nhật, lời Ngài phán
Ta sẽ Phục Sinh. Thật đúng giờ. 

Đức Hạnh
28.3.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét