Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

MƯỜI HAI BẾN NƯỚC – Lưu Xuân Cảnh & Đức Hạnh

MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
(Liên hoàn nhị thức - Thủ vỹ ngâm)

Gặp phải nơi nghèo khổ tấm thân
Thương em chịu mất cảnh an nhàn
Cơm ăn chẳng đủ nhiều cơ cực
Áo mặc không bền lắm khó khăn
Mỏng liếp đêm run vì thiếu phủ
Đơn mành tối thức bởi thưa ngăn
Thôi đành rách rưới đời nhung lụa
Sướng khổ do trời lựa được chăng ?

Sướng khổ do trời lựa được chăng ?
Chôn vùi mộng ước nỗi phân ngăn
Làm gì đổi chọn đời sung sướng
Chẳng thể thay dời kiếp khó khăn
Gắn chặt ân tình xây hạnh phúc
Bền neo ái nghĩa tạo an nhàn
Hòa vào thực tại hơn mơ tưởng
Gặp phải nơi nghèo khổ tấm thân.
09.3.2016

BÀI HỌA:
THUYỀN YÊU NGƯỢC BẾN

Thuyền yêu ngược sóng lụy vào thân
Nên mãi chông chênh chẳng được nhàn
Vẫn cứ cô đơn nhiều bảo tố
Lại còn lanh lẽo phải quàng khăn
Anh ơi! Từ độ tim rời nhịp
Phận trải muôn phần mộng cách ngăn
Mặn chát tình đời nơi xứ lạ
Người xưa có thấu hiểu cho chăng?

Người ơi có hiểu thấu ta chăng?
Cầm sắt đâu ngờ phải rẽ ngăn
Số mệnh đa đoan nhiều khổ ải
Duyên phần bạc bẽo quá bi khăn
Tiếng lòng thổn thức nghe chua xót
Giấc mộng tan tành chẳng được nhàn
Hồi tưởng vườn xưa ngời kỷ niệm
Ngỡ ngàng tỉnh giấc nhớ tình thân…

Đức Hạnh
9.3.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét