Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Họa thơ Châu Thạch CẢNH ĐỜI


Họa thơ Châu Thạch
CẢNH ĐỜI
Xó chợ lần mò chẳng nghĩ mai
Lưng còm vắt vẻo giọng rên dài…
Kia người thất thểu ngồi đau đáu
Đó kẻ chơ vơ bước miệt mài
Phú quý ung dung thanh thản gót
Cơ hàn lúng túng nặng nề vai
Tuồng đời sân khấu bao giờ hạ?
Thắc thỏm u hoài biết hỏi ai !
Lê Đăng Mành
Bài xướng
Bờ Hàn Giang
Đà Nng Hàn Giang mỗi sm mai
Bờ sông loa nhạc nối nhau dài
Người đi thể dục đường hoa đẹp
Kẻ nghỉ tọa an ghế đá mài
Tượng đẹp trưng bày đầy lối bước
Nắng thơm chiếu rọi quyện trên vai
Lão già Châu Thạch ngày hai buổi
Đố biết ngồi đây nhớ đến ai?
Châu Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét