Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ - Đức Hạnh cùng thi hữu
com-imgCHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ
(Ktđ, bvđâ)
CHÚC nàng Vệ nữ nở Hồng tươi*
MỪNG nét đoan trang đẹp nết người
NGÀY ấy hoa bay hòa nắng mới
LỄ về em dệt ngát hương đời
QUỐC giàu nhân nghĩa tâm phơi phới
TẾ chuộng ân tình mộng thảnh thơi
PHỤ trách việc nhà luôn phấn khởi
NỮ yêu “Tứ đức” nụ hoa cười…
Đức Hạnh
7.3.2016
*Hoa Hồng tương trưng cho thần Vệ nữ - Nữ thần tình yêu.

HỌA:

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ 
(Ktđ, bvđâ)
CHÚC mãi yêu kiều với thắm tươi
MỪNG cho quý chị rạng bên người
NGÀY vui rạo rực xênh xang mới
LỄ thích hân hoan xúng xính đời
QUỐC bảo tinh anh tung phấp phới
TẾ bào tốt đẹp gắng luồn thơi*
PHỤ phu gắn bó tình luôn khởi
NỮ sánh cùng nam rộn tiếng cười.
Lưu Xuân Cảnh
07.3.2016
* Sâu (giếng thơi).

CHÚC MỪNG NGÀY 8.3 
CHÚC xuân hoa nở thắm vàng tươi
MỪNG đóa nguyên trinh đẹp nét người
NGÀY mới nghĩa tình duyên đắm mộng
LỄ chào nhân ái sắc tô đời
QUỐC suy góp trí trai luôn nhớ
TÊ nhị dung hòa gái chẳng thơi
PHỤ đức dựng xây hồng nghĩa đạo
NỮ lưu vui thích mỉm môi cười ...
Vetra Tho
7.3.2016

CHÚC MỪNG 8/3
CHÚC chị vui cùng một đóa tươi
MỪNG em đẹp mãi mộng bên người
NGÀY xuân nắng ấm mùa hoa mới
LỄ hội môi xinh thắm cuộc đời
QUỐC thái an bình lòng phấp phới
TẾ trời thịnh vượng dạ khoan thơi
PHỤ tình chớ nghĩ nào ai hỡi
NỮ tính đan xen lẫn nụ cười ./.
Nguyên Nhật
7.3.2016

TOÀN CẦU PHẤN KHỞI VUI NGÀY HỘI
PHỤ NỮ HÂN HOAN RỘN TIẾNG CƯỜI.
(Tung hoành trục khoán)
TOÀN thể nhân loài ngập nắng tươi
CẦU mong lễ xướng đẹp lòng người
PHẤN tô rực rỡ niềm yêu mến
KHỞI sắc đầy đong nghĩa đạo đời
VUI tiếng nói cười cao phất phới
NGÀY xanh chúc tụng khéo thàng thơi
HỘI hè náo nức ngời cờ xí
PHỤ NỮ HÂN HOAN RỘN TIẾNG CƯỜI.
Tuan Nguyen
8.3.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét