Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

BIẾT CHĂNG? Võ Tấn Hùng họa bài KHÔNG ĐỀ của Thy Lệ Trang.

 BIẾT CHĂNG?
(Họa bài KHÔNG ĐỀ của Thy Lệ Trang)


Đâu rồi trầm bổng giọng ngâm thơ,
Trăng khuyết non xa khuất nãy giờ.
Hời Tháp sương sa trôi lạc lõng,
My Lăng sao rụng dạt lơ ngơ.
Chiêm bao tiếng sáo ngân dang dở,
Mộng mị dòng thi lượn hững hờ.
Bạc áo sông hồ đêm viễn xứ,
Biết chăng vườn cũ có ai chờ?
       
Phước Hưng, đêm 10.03.2016                 
VÕ TẤN HÙNG
hutazox@gmail.com


KHÔNG ĐỀ

Thân tặng huynh Motthoi


Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ

Vườn xưa cổng khép tự bao giờ

Tầm Dương bến vắng dường xao xuyến

Lầu Hạc mây ngàn luống ngẩn ngơ

Một phiến thi sầu trao lỡ dở

Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ

Người đi rồi nhỉ?..người đi mãi...

Để phím đàn ai lạc lõng chờ!.


Thy Lệ Trang 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét