Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

XƯỚNG HỌA CÀM ĐỀ XUÂN CON NGỰA - Đổ Chiêu Đức và thi hữuBài xướng

     CẢM ĐỀ XUÂN CON NGỰA

" Ngựa quen đường cũ " lại qui hồi,
" Giáp Ngọ " xuân về luận chút chơi !
" Mặt ngựa đầu trâu " còn những kẻ,
" Bọc thây da ngựa " biết bao người !
" Ngựa non háu đá " ôi thừa sức,
" Mã đáo thành công " khéo đổi đời !
" Làm ngựa làm trâu " rồi cũng thế,
" Bóng câu cửa sổ " thoáng qua rồi !
                    Đỗ Chiêu Đức


Bài họa

GIẢI QUẺ ĐẦU NĂM NGỰA

" Cỡi ngựa xem hoa " chỉ một hồi
" Thiên binh vạn mã " thắng như chơi
" Đơn thân độc mã" đành thua thiệt
" Xuống ngựa lên voi" - ấy phận người
" Ngựa chạy có bầy " luôn gắn bó
" Ngựa hươu thay đổi " - chuyện bao đời
" Thẳng thừng ruột ngựa " nhiều va chạm
" Ngựa bất kham " - ôi, hết thuốc rồi  !
                   Sông Thu


     ANH HÙNG MÃ THƯỢNG

‘Vó ngựa’ đường xa chữa thấy hồi
Xuân nầy ‘Giáp Ngọ’ cảnh vui chơi.
Anh hùng ‘mã thượng’ đầy sương gió
‘Độc mã’ non cao chẳng bóng người.
‘Da ngựa’ thân hùm ôm gối chiếc
Canh cô ‘mồ mã’ cảm thương đời.
‘Ngựa kham’ dễ được thân mười trượng
‘Ngựa chứng’ cương nào chịu nổi rồi.
                     Hải Rừng
                     11/1/2014


    MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH

Ngựa mới lên yên -đợi khứ hồi !
"Rừng mai vọng cát" ngựa xem chơi
Ngựa phi nước đại, tan cường địch
Mã lực bôn ba, hiệp sức người
Mã đáo sa trường, xông trận địa
Ngựa lai chiến tích, báo công đời
Đền ơn Dân Quốc -thân trâu ngựa
Ngựa hí!...hoàn ca -Thắng lợi rồi./.
             Ngọc Ẩn Nhi Huyền         PHÂN BUA
  
Ngựa chạy đường xa cũng có hồi
Ngựa về gậm cỏ, thảnh thơi chơi
Ngựa còn lợi ích cho nhiều kẻ
Ngựa chẳng bon chen như lắm người
Ngựa cứ thẳng đường mà đến đích
Ngựa không tìm cách để lừa đời
Ngựa đây, lừa đó, ai hơn nhỉ ?
Ngựa cũng "thẳng thừng ruột ngựa "rồi.
                   Thục Nguyên
                    Jan/12/2014


    NỖI BUỒN LÃO ÔNG

Lão ông nhớ ngựa thấy bồi hồi,
Ngựa chạy tên bay lỡ cuộc chơi.
Mấy thuở ngựa đau, cay đắng dạ,
Bao lần ngựa chứng, xót xa người
Ngựa phi, đôi bóng, đời dâu bể.
Ngựa chết, đơn thân, cảnh đổi dời.
Giáp Ngọ xuân về hồn tiếc nuối,
Đường dài, vó ngựa đã xa rồi. 
           Thy Lệ Trang
          Massachusets


        NGỰA TRONG KIỀU
                                                      
"Ngựa xe như nước" tiết xuân hồi
"Cỡi ngựa câu giòn" Trọng dạo chơi"
 Xuống ngựa tới nơi" tình đã mến
"Khách đà lên ngựa" mắt theo người
"Ngựa truy phong" Sở Khanh lừa khách
"Ngựa đón nghênh" Từ Hải lụy đời
 Tất cả mười ba lần chữ ngựa
"Sắm sanh xe ngựa " nạn qua rồi ./.
                   Châu ThạchKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét