Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Đường xuân - chùm thơ Huy Vụ

Đường xuân

Mãng xà khốn bĩ lủi về hang.
Tuấn mã tung bờm rước thái sang.
Vận ước đỏ như đưa hấu đỏ.
Tài mong vàng tựa đóa mai vàng.
Tình luôn thắm đượm tình son sắt.
Nghĩa mãi thủy trung nghĩa lại càng.
Mai trúc khai hoa bừng khắp nẻo.
Đường về bến giác bỗng thênh thang.
       
HV
Xuân Giáp Ngọ


Chơi đu ngày xuân

Quanh năm vất vả tết chơi bù.
Nam nữ miệt mài thú đánh đu.
Nhớ lúc lên cao môi mím chặt.
Quên sao xuống thấp miệng rên chu.
Lâu rồi mới biết chơi đu sướng.
Lúc trước còn lo mắt nhắm hù.
Tiếng mõ chùa bên hình như mỉa…
Thói phàm ham thế có mà tu.
       
HV
Tết Giáp Ngọ 

  

 Kéo co

Đu chán rồi sang chỗ kéo co.
Nhân gian thật khéo vẽ nhiều chò.
Một giây căng bặt, nghì rồi nín.
Hai phái gồng nhau, lết lại bò.
Kẻ dưới theo đà hô đã lớn.
Người trên được thể hét càng to.
Mồ hôi nhễ nhại tuôn như tắm.
Mấy đám chị em thấy tẽn tò.
       
HV
Xuân G ngọ
         

Bĩ thái

Tết nhứt năm nay cũng chỉ là…
Tin rằng mùa mới sẽ tìm ra…
Nhân tình nhạt nhẽo làm sao thể…
Thế thái nhi nhăng có lẽ mà…
Chữ nghĩa rẻ bèo thi sĩ phải…
Văn thơ mạt hạng  vậy lên ta…
Xuân nay chiếu lệ dăm câu để…
Tống bĩ qua mau, thái đến và…
       
HV
Tết GN
       

Giáp Ngọ 

đáo năm nay ắt mộng thành.
Mai đào khoe sắc đẹp như tranh.
Tuyết sương đất Bắc thôi buông phủ.
Mưa gió trời Nam hết lộng hành.
Dòng nước công bằng xuôi bến thắm.
Con thuyền dân chủ cặp bờ xanh.
Hồn thiêng sông núi đang đồng vọng.
Mã đáo xuân nay ắt mộng thành.
       
HV
Xuân 2014
         


Nố thơ

Chửa tết mà ra đã lắm bài.
Vô danh mình sợ đếch gì ai.
Đường thi hóc búa chê rằng ngắn.
Lục bát nan man mỉa quá dài.
Vợ bạn âm thầm dương cặp mắt.
Văn mình nhị sặng giỏng đôi tai.
Bao giờ thơ được lên sàn… nhỉ?
Lúc đó nhiều anh hẳn phát tài.
       
Huy Vụ
Xuân GN

        

Khai bút

Giấy rách không quên giữ lấy lề.
Nếp nhà bút xổ mặc khen chê.
Tuyết tan đông khứ nghinh tài đến.
Mã đáo xuân lai rước lộc về.
Chú giỏi Chú nghênh nơi phố thị.
Ta khờ ta ẩn chốn sơn khê.
Giao thừa xin chúc cho toàn thế.
Còn chút nhân tình chớ kéo lê.
       
Huy Vụ

Xuân 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét