Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

TRẤN GIỮ ĐẢO XA - Vĩnh Hoàng


( Năm 1836 vua Minh Mạng đã cắt quân trấn giữ đảo Hoàng Sa)

Minh Mệnh cắt quân trấn đảo xa
Thuyền nan rẽ sóng đạp phong ba
Ra đi mở cõi cho con cháu
Nghĩ đến tương lai của nước nhà
Vì nước quên thân nơi sóng gió
Thương dân bảo vệ mảnh đất ta
Bao người cất bước không về nữa
Sáng mãi tấm gương chẳng nhạt nhòa

Sáng mãi tấm gương chẳng nhạt nhòa
Cuộc đời gian khổ tháng ngày qua
Trời cao biển rộng ai hay biết
Con cháu hậu sinh có nhận ra ?
Những vị anh hùng đang quyết tử
Không màng danh lợi đã xông pha
Quên mình vì nước, vì dân tộc
Nguyện lấy máu xương giữ nước nhà

                        Vĩnh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét