Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Thương Yến Tử: XUÂN GIÁP NGỌ, TRANG SỬ OAI HÙNG


XUÂN GIÁP NGỌ

Vạt nắng đầu sân lặng lẽ trôi
Hơi xuân ngựa chở đến bên rồi
Đây giò ngọc điểm vươn vòi nụ
Và nhánh hoàng mai thức mộng đời
Vắng pháo dễ nghe chim thỏ thẻ
Có trà mừng rót chén đầy vơi
Bạn cùng ta nhắp vui xuân lại
Ngâm mấy vần thơ chúc mấy lời

                                   25/12/quý tỵ 25/1/14
                                          Thương Yến Tử

TRANG SỬ OAI HÙNG

Máu thù quyện với ráng chiều pha
Đây Bạch Đăng Giang vọng tiếng ca
Lưỡi kiếm sáng ngời trong khí dũng
Cơ đồ bền vững giữa phong ba
Hóa Giang còn đó lời thề trước*
Vạn Kiếp chưa mờ dấu giặc xa
Trang sử oai hùng luôn chói rạng
Cháu con nguyện giữ vẹn Sơn Hà
                                  11/2014
                             Thương Yến Tử

*Trần Hưng Đạo hô quân chỉ xuống sông Hóa Giang mà thề
" trận nầy không phá xong giặc nguyên thì không về đến sông nầy nữa" 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét