Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Thơ vui: CHỚ GIỠN MẶT THẦN - Hạ Thái và Kha Tiệm LyCHỚ GIỠN MẶT THẦN

Đáp họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Nặn thần, tất hẵn khác xa người
Đúng điệu oai phong, chớ giỡn chơi!
Cai quản biết bao là củi đuốc
Chỉ huy bề bộn những "soon" nồi
Thường thì bấu víu canh nhà chủ
Có lúc lân la gõ cổng trời
Về lão, đời nghinh ra ... cổ thụ
Dưỡng đường hưu trí thảnh thơi ngồi.

Tháng Chạp Quý Tỵ-2014VỊNH THẦN BẾP

Chủ xướng Kha Tiệm Ly

Sình đất khi xưa phải cậy người
Lên thần một bước dễ như chơi!
Cái đầu cong tợ lưng tôm sú,
Bản mặt đen hơn đít lọ nồi!
Công, tội nào hay trong sớ Táo,
Ngay, gian chỉ biết hỏi ông Trời!
Thương cho đến lúc không còn sức,
Gốc gáo bờ cây lủ khủ ngồi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét