Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

TÁO VỀ TRỜI - Trần NgộHăm ba ông táo đã về trời
Khải bẩm Ngọc Hoàng mấy chuyện thôi
Xí nghiệp mặc may hao xịt khói
Tập đoàn xe máy lỗ xì hơi
Nhà hàng hai lúa càng dôi vốn
Khách sạn ba sao cũng quá lời
Hạ giới phen này đắt đỏ lắm
Bạc tiền khan hiếm dễ gì xơi !

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét