Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

TA VÀ HUYNH - Kha Tiệm Ly và Mặc Phương Tử

TA VÀ HUYNH
-   Tặng Mặc Phương Tử.
 
 
Thảnh thơi một gánh, gánh ưu phiền
Huynh, Tớ; mỗi người mỗi phận riêng!
Kẻ ngộ Sắc-Không xua  thủ uẩn
Người mang sầu hận trói oan khiên.
Ta vay tiền kiếp bao nhiêu nghiệp
Huynh gởi thiền môn một chút duyên.
Gai gốc đường đời lầm lủi bước,
Mà mơ thanh thản cõi hồng liên.
 
                         Long Xuyên, ngày tàn đông Quí Tỵ.
                                       KHA TIỆM LY
 
 
Bài Họa:
 
MỘNG CHUNG RIÊNG
 
Khi trót mang thân chốn lụy phiền
Đã đành chia lối mộng chung riêng !
Cửa không khóa kín lòng oan nghiệt
Giọt lệ luân trầm chuyện túc  khiên.
Dâu bể chưa tan màu ý tưởng
Kệ kinh còn mãi nẻo trần duyên
Đường đời dù có theo muôn bước,
Mỗi bước thầm gieo mỗi đóa liên !
 
                               Long Xuyên, ngày tàn đông Quí Tỵ.
                                           MẶC PHƯƠNG TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét