Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Trần Ngộ - QUÊ TÔI - THUẦN PHONG MỸ TỤC

QUÊ TÔI

Quê tôi phong cảnh thật nên thơ
Mời bạn lên thăm thoả nỗi chờ
Thác bạc Đam Ry xanh giải lụa
Hồ vàng Than Thở tím mành tơ
Mùa xuân chim hót mây vần núi
Tiết hạ thông reo sóng vỗ bờ
Ai đến một lần lòng chẳng chạnh
Khách về hồn mộng vẫn đang mơ!

Trần Ngộ
Lâm ĐồngTHUẦN PHONG MỸ TỤC

Xuân về tết đến thấy vui ghê
Khánh thọ liên hoan rộn bốn bề
Cúng giỗ họ làng theo  tập quán
Dâng hương chồi phái thuộc lề quê
Tất niên bia rượu bày la liệt
Trừ tịch xôi chè dọn phủ phê
Mỹ tục thuần phong đâu cũng thế
Từ miền duyên hải tới sơn khê

Trần Ngộ
Lâm Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét