Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

MỪNG SONG THỌ - Trần Ngộ

(Kính mừng song thọ nhà giáo Hoàng Xuân Đàn, Nghệ An)

Bát thập cổ lai vui cảnh già
Thơ hoà nhạc xướng rộn trời xa
Một thời thước ngọc tô tình nước
Bao độ khuôn son đắp nghĩa nhà
Ngõ hạnh vun bồi thơm vị sắc
Vườn tâm chăm bón ngát hương hoa
Trước thềm năm mới mừng song thọ
Rượu ngọt chè xanh say điệu đà

*

Rượu ngọt chè xanh say điệu đà
Đời vui thanh thản tiếng chim ca
Bốn lăm năm Đảng tinh thần trẻ
Tám mốt mùa xuân chửa thấy già
Cảm đức tiền nhân giòng vọng tộc
Lưu truyền hậu duệ giống nho gia
Bốn nghìn năm cũ hồn Âu Lạc
Ngồi ngắm trăng thanh buổi thái hoà

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét