Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

KÍNH THƠ - Trần Ngộ họa thơ Lê Ngọc Kha


(Hoạ bài: TẶNG THƠ của LÊ NGỌC KHA)

Năm mới mừng thầy gởi vận thơ
Trào dâng giòng cảm thoả mong chờ
Người xa góc biển tâm hằng nhớ
Kẻ ở chân trời dạ vẫn mơ
Nghĩa nặng ân sư đâu dể nhạt
Tình sâu môn đệ khó phai mờ
Trường xưa bóng cũ còn in dấu
Năm mới mừng thầy kính vận thơ !


Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét