Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

KHAI XUÂN TỨ - Lê Văn Thanh

Khai Xuân Tứ

Khai Xuân Ý Đạt Thành Chương Cú
Lộng Tứ Xuân Thanh Phối Luật Vần
Vần Luật Phối Thanh Xuân Tứ Lộng
Cú Chương Thành Đạt Ý Xuân Khai

Khai Bút
Lê Văn ThanhCung Chúc Tân Xuân

Năm mới mong cầu một chữ an
Trăm điều vạn sự được chu toàn
Mưa hòa gió thuận - câu thân ái
Biển lặng trời yên - khúc hợp đoàn
Dân chủ luận đàm – tìm quyết sách
Tự  do  góp  sức -  diệt tham quan
Dân-giàu-nước-mạnh,  thừa yên giáp
”Mã đáo thành công”, ca khải hoàn

Trước thềm xuân Giáp Ngọ
Lê  Văn Thanh


Thức Xuân Tặng Đời

Giáp Ngọ xuân sang quý tặng đời
Vàng Mai năm cánh sắc nhuần tươi
Ung dung cốt cách ngời sông núi
Thuần khiết kiên trinh sáng đất trời
Cảnh tỉnh nhân tình tâm huyễn mộng
Khiêm cung ẩn dụ đức làm người
Đất cằn nắng lửa càng thanh lịch
Cần-Kiệm-Chính-Liêm thức tặng đời

Trước thềm xuân Giáp Ngọ
Lê Văn Thanh


Giao Thừa Đối Ẩm

Tân xuân mời bạn cốc thanh trà
Tẩy sạch não phiền năm tháng qua
Bút trổ Đường thi, gieo vận phúc
Trà khai vị đạo, ngát hương hoa
Tâm bình tõa sáng tình nhân ái
Trí tịnh chan hòa tính vị tha
Mượn chén trời nam, vui hội ngộ
Giao thừa đối ẩm, nhớ quê nhà

Giao thừa xuân Giáp Ngọ
Lê Văn Thanh


Lão Thành Tự Vịnh

Thất thập xuân hề…Giáp Ngọ niên
Cầm tinh Viên Mã khó tham thiền
Xuân trồng cây Trúc ban con cháu
Tết thỉnh cành Mai kính tổ tiên
Giữa cõi sắc không vô quái ngại
Quên đời phiền não thả tùy duyên
Vui cùng hão hữu vui thi họa
Lạc đạo tri nhàn pháp tự nhiên

Xuân Giáp Ngọ
Lê Văn Thanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét