Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

HAI ÔNG MỘT BÀ - Trần Ngộ họa thơ Hạ Thái

Hoạ bài :VỊNH ÔNG TÁO  của HẠ THÁI

HAI ÔNG MỘT BÀ

Thịnh suy cũng chổ ấy mà ra
Chớ phụ hai ông với một bà
Quyến thuộc ấm êm nhờ táo phước
Gia đình hoà thuận bởi thần ta
Tống hung nghênh cát càng không ít
Rước lộc dâng tường lại tối đa
Sớ tấu Ngọc Hoàng khen lỗi lạc
Văn chương đâu kém bậc tài ba

TRẦN NGỘ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét