Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

CUỐI ĐÔNG - La Thuỵ   com-img

                     
                                    
                CUỐI ĐÔNG
                                                
     Năm tàn tháng tận buốt chiều đông
     Bấc biển trêu ngươi bợt má hồng
     Sóng vỗ đầu ghềnh tung mỏm đá
     Mây đùn cuối bãi phủ tầng không
     Đào mai e ấp xuân dần đến!
     Thơ nhạc dặt dìu tết chắc mong?
     Đếm tuổi thì ra gần sáu chục
     Ừ, nghe cháu gọi... đã thành ông
                                          La Thuỵ
                                      
                                                                      
                       HOẠ
                                      
     Bài hoạ 1  
                              
             TUỔI XẾ CHIỀU

               (Họa loạn vận)
                              
     Đã lâu mình cũng đã lên ông

     Mỗi cảnh mỗi nhà ai biết không?
     Lắm lúc buồn vì chiều xám ngắt
     Nhiều khi vui với sáng tươi hồng
     Công thành tuy vậy chưa đành dạ
     Danh toại vẫn không thoả ước mong
     Tính tuổi cũng tròm trèm bẩy chục
     Đời người mấy chốc sẽ tàn đông
                                        Dizikimi


       Bài hoạ 2


               BUỔI TÀN ĐÔNG

     Một chiều lành lạnh buổi tàn đông
     Có nụ đào xinh hé chút hồng.
     Hối hả dân làng lo tết nhất
     Nhịp nhàng đàn sếu lướt thinh không.
     Nơi kia vài gánh dong khêu gợi
     Chốn nọ đôi nhà mắt ngóng mong.
     Nhìn thấy bên đường xe bánh kẹo
     Cháu yêu thỏ thẻ : Mẹ đâu Ông !
                                 Trần Như Tùng


     Bài hoạ 3
                   CUỐI ĐÔNG
     Ngấp nghé xuân về đuổi gió đông
     Vườn sau e ấp cúc mai hồng
     Chuông chiều gõ nhịp đầu non vắng
     Nhạc sáng thả hồn cõi lặng không
     Thiếu nữ áo xiêm xuân ngóng đợi
     Cụ già gậy trúc tết chờ mong
     Bấm tay xuân nữa bảy mươi nhỉ
     Chả trách ra đường họ gọi ông

                                          Ký Gàn
                                                         

                             
Thi hữu Dizikimi chuyển bài thơ CUỐI NĂM sang thể thơ lục bát:
                              
                                   
                     CUỐI ĐÔNG

           Năm tàn tháng tận chiều đông
    Trêu ngươi gió biển má hồng phôi pha
           Đầu ghềnh sóng vỗ xa xa
    Mây đùn cuối bãi tà tà tầng không
           Đào mai e ấp xuân hồng
    Nhạc thơ dìu dặt như mong Tết về
           Tuổi ta sáu chục gần kề
    Vẳng nghe cháu gọi ông về ăn cơm...
                                             Dizikimi


                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét