Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

CẮT LƯỠI BÒ - Vĩnh Hoàng

CẮT LƯỠI BÒ

Lưởi bò phải cắt nó đi thôi
Đừng để lần khân việc đã rồi
Lịch sử ngàn năm còn thấm thía
Thời cơ hiện tại chớ buông trôi
Biển Đông dầu rộng, không nhường biển
Trời Việt bao la cố giữ trời
Ỹ thế mạnh to đe kẻ yếu
Lân bang ve vản... có tin lời ?

Vĩnh Hoàng


 NHỚ ĐẢO HOÀNG SA
(Năm 1816 vua Gia Long ra tận Hoàng sa kéo cờ Tổ quốc xác lập chủ  quyền đất nước)

Công lao mở cõi của ông cha
Vượt sóng đại đương ra biển xa
Cắm mốc khắc bia non nước Việt
Cắt quân trấn giữ đảo Hoàng sa
Máu xương đã đổ vì sông núi
Thân xác từng phơi vệ nước nhà
Một phút mềm lòng, nên đã mất
Trách ai lỗi đạo với ông cha

Xin đừng lỗi đạo với ông cha
Gạt bỏ niềm riêng quyền lợi ra
Quên hết hận thù cho đại nghĩa
Vì dân vì nước giữ sơn hà
Quyết đem tài trí ghi trang sử
Nguyện lấy máu xương rữa hận nhà
Tiếng thét "Diên Hồng " còn vẵng vọng
Ấy lời nhắc nhở của ông cha.

                                               Vĩnh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét