Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Công Chúa HUYỀN TRÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Thanh Hòa,Như Thu,Thanh Trương,
Hương Thềm Mây,Lý Đức Quỳnh,Trần Lệ Khánh,
Trần Như Tùng,Phan Tự Trí,Hải Rừng,Minh Thúy,
Đức Hạnh,NS-Canada,
HUYỀN TRÂN!
Vì nước thành hôn … hộ đối gì ?
Phụ Hoàng đau đớn buổi phân ly
Chế Mân nâng lễ dâng Ô Lý
Công chúa lệ rơi biệt Đế kỳ
Thuận Hóa đất lành đất tạc tượng*
Kinh thành nước ngát nước soi ghi**
Thương ôi !cành ngọc khắc bờ cõi
Vì nước thành hôn … hộ đối gì?
Như Thị
* Tại núi Ngũ Phong Huế có đền thờ và tượng Huyền Trân
** Theo truyền thuyết sông Hương được Huyền Trân đặt tên
BÀI HỌA
CHỌN LỰA CỦA NÀNG
Đoạn tuyệt người thương,khổ sánh gì?
Quên tình vị nước phải chia ly
Sống nơi lạ lẫm nào vui sướng
Ở chốn xa xôi thật dị kỳ
Để thỏa lòng cha,dành đất mở
Cho tròn chữ hiếu,nguyện danh ghi
Huyền Trân liệt nữ ngời muôn thuở
Đoạn tuyệt người thương khổ sánh gì?
Xin quý thân hữu chỉ bảo cho TH có dịp học hỏi
Thanh Hoà
HỒNG NHAN
Hồng nhan một kiếp phải duyên gì?
Lã chã khôn cầm...phút biệt ly!
Đất bạn Chiêm Thành mong đón tiếp
Quê ta Đại Việt khóc phân kỳ!
Trâm anh vẹn nghĩa non sông dệt
Đài các tròn danh lịch sử ghi
"Trung, hiếu" Huyền Trân đời ngưỡng mộ
Hồng nhan một kiếp phải duyên gì?
Như Thu
BÀ TRƯNG, BÀ TRIỆU
Chống giặc ngoại xâm, có sá gì
Vì non vì nước phải chia ly
Trưng Vương múa giáo, liều thân gái
Triệu Ẩu xua quân, phất ngọn kỳ
Tùng đỉnh, hy sinh còn dấu vết
Hát giang, tuẩn tiết mãi lưu ghi
Ngàn năm hiển hách thân nhi nữ
Chống giặc ngoại xâm, có sá gì..
 Thanh Trương
 NỮ NHI VIỆT
Diệt giặc xâm lăng có sợ gì
Hy sinh vị nước phải từ ly
Nữ vương Trưng Trắc tung hoành kiếm
Gái Việt Mê Linh dấy nghiệp kỳ
Tiết liệt trâm anh hoài khắc giữ
Oai hùng thế phiệt mãi còn ghi
Muôn năm sử sách đài gương sáng
Diệt giặc xâm lăng có sợ gì.
Hương Thềm Mây-GM.Nguyễn Đình Diệm
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Ghìm đau nuốt lệ…thốt thưa gì
Trên nước dưới tình,nhận biệt ly
Vó ngựa mây vờn Ô Lý cõi
Trời Chiêm gió lộng Thăng Long kỳ
Hy sinh một thuở bia lòng tạc
Bất tử muôn đời sử sách ghi
Vị quốc vong thân đành phải chịu
Ghìm đau nuốt lệ…thốt thưa gì ?!
Lý Đức Quỳnh
TÊN NGƯỜI RẠNG MÃI
Vì nước quên thân có quản gì.
Bởi tình hòa hiếu chịu phân ly.
Bảo toàn xã tắc về Chiêm quốc
Yên ổn nhân dân giữ sắc kỳ.
Đền núi Ngũ kia hương khói tỏa.
Nước dòng Hương đó tính danh ghi.
Muôn sau Công Chúa tên còn rạng.
Vì nước quên thân có quản gì,
Trúc Lệ 
- Trần Lệ Khánh-13-5-2018
NHÂN NGÀY HIỀN MẪU
Mặc kệ đời sau luận những gì
Chia lìa buổi ấy lệ lâm li
Đem thân con gái hàng trao đổi
Để kiếp đàn bà hận chép ghi.
Một chúa Huyền Trân tan ước mộng
Hai châu Ô Lí rạng kinh kì.
Rằng hay, rằng dở, rằng cay đắng
Mặc kệ đời sau luận những gị !
Trần Như Tùng
THÍCH NỮ HƯƠNG TRÀNG*
Dặm trường thân gái tiếc mà chi
Vị quốc nên nàng nỡ biệt ly
Gương sáng tiền nhân soi vạn lý
Lòng son hậu thế thấu tam kỳ
Mặc đời tiếng bấc oan tình gỡ
Đành phận danh chì sáng sử ghi
Thích nữ Hương Tràng mai rớm lệ
Dặm trường thân gái tiếc mà chi .
Phan Tự Trí
*Pháp danh của công chúa Huyền Trân khi xuống tóc tại chùa Vũ Ninh, 
trên Núi Trâu, trấn Kinh Bắc.
MẸ VIỆT NAM
Dì ba chị bảy xá tên gì!
Đôi tám quên mình buổi loạn ly
Kháng chiến ra tay lo hậu cứ
Bưng biền chóng giặc giữ quân kỳ
Miền Nam đất nước còn ơn khắc
Nghĩa cả nhân dân vẫn tạc ghi
Mẹ Việt anh hùng danh lịch sử
Dì ba chị bảy xá tên gì!
Hải Rừng
CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN
Phận nước ...tình riêng có nghĩa gì ?
Thôi đành cúi mặt phút chia ly
Khắc Chung đưa tiễn lòng xa vắng
Công Chúa ra đi lệ biệt kỳ
Ô , Lý trao châu dân khắc giữ
Chế Mân đổi vợ sách điền ghi
Huyền Trân trang sử người lưu mãi
Phận nước ...tình riêng có nghĩa gì ?
Minh Thuý
TÌNH NON NƯỚC
Gả bán Nhân Tông được những gì !
Huyền Trân - Trần Khắc phải chia ly
Người đi viễn xứ buồn gia cảnh
Kẻ ở cô thôn lạnh quốc kỳ
Hoàng hậu Chiêm cung tình mãi nhớ
Chàng Chung Việt Tướng mộng luôn ghi
Vua cha có xót đời con trẻ !
Đổi đất Chế Mân được những gì ?
Đức Hạnh - 14 05 2018
CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN
Vì nước quên thân có sá gì !
Huyền Trân Công chúa phải chia ly
Hai châu Ô Lý tình trao đổi
Phận gái thuyền quyên sử khắc ghi
Nát ruột xa cha lìa cố quốc
Rời quê nuốt lệ biệt kinh kỳ
Nghìn năm thục nữ gương lưu dấu
Vì nước quên thân có sá gì!
NS-CANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét