Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

TỰ TÌNH TUỔI SÁU LĂM - Mặc Phương Tử

TỰ TÌNH TUỔI SÁU LĂM 

Năm nay tuổi đã sáu lăm rồi
Muôn dặm đường trần, mấy ngược xuôi
Sóng bụi thời gian vương ý sống
Trải lòng năm tháng lấy niềm vui.
Mượn câu nhân thế - xem nhân thế
Thấy việc người đời - ngẩm sự đời.
Vinh nhục trao tay bờ mộng thực
Nước mây, chừ cũng một dòng trôi !

Dòng trôi, như đã tự bao giờ…
Những nợ tằm, nên phải nhả tơ !
Nếu ánh trăng khuya tràn lối mộng
Thì trời mây tạnh bạt sương bờ.
Nghe trong vị muối lừng hương biển
Thấy cả tâm tình lạc suối thơ.
Cuộc lữ, chen thơm lời cát bụi
Bước sen về lại bến xuân chờ.

                      New Orleans, tháng 2. 2016.
                            MẶC PHƯƠNG TỬKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét